Numer konta: 29 8876 0009 0035 1418 2000 0002

 

Notatka informacyjna (RODO)

Strona Internetowa Parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku mbwwkluczbork.pl  jest wydawana przez rzymsko-katolicką Parafię Matki Bożej Wspomożenia Wiernych ul. Marii Skłodowskiej Curie 8, 46-200 Kluczbork i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej. Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie Internetowej parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone zostały na podstawie prawa.

 

Apostolat Margaretka

Osoby, które pragną modlić się w Margaretce w intencji księży związanych z naszą parafią,

zapraszamy do zapisania się na listę osób oczekujących.Kontakt dla wiernych z parafii:mariabrzozka@onet.pl

 

       Apostolat Modlitwy za Kapłanów powstał w parafii w 2004 roku. Obecnie tą modlitwą objętych jest 31 kapłanów. Obejmujemy modlitwą każdego kapłana, który przychodzi na posługę do naszej parafii.       W Apostolacie modli się ok. 150 osób, niektóre podjęły się modlitwy za kilku kapłanów. Kapłani dziękują za tę modlitwę i z wdzięcznością odwzajemniają. W razie śmierci osoby z Margaretki zastępujemy nową w to miejsce. Wspólnota nie spotyka się i nie ma obowiązku zbierać się na wspólną modlitwę, każdy modli się indywidualnie. Jedynie wspólne jest przyrzeczenie modlitwy za danego kapłana. Kapłan otrzymuje blankiet z płatkami kwiatka margaretki a w każdym płatku imię i nazwisko osoby modlącej się w kolejnym dniu tygodnia.

        Ideą Ruchu jest otoczenie kapłanów modlitwą aby mogli dobrze służyć wiernym. Po raz pierwszy w Polsce o Margaretkach można było usłyszeć w 1998 roku.Apostolat powstał z inicjatywy pani prof. Louise Ward z Kanady. Porzuciła ona pracę na Uniwersytecie, aby w całej Ameryce tworzyć wieczerniki modlitwy za kapłanów. Inspiracją do tego, było życie i modlitwa przyjaciółki Margaret O'Donnell, która swoje życie i dotkliwe cierpienie ofiarowała w intencjach parafii, kapłanów oraz intencjach, których jej coraz więcej powierzano. Ruch nazwano „ Margaretka" od jej imienia, które jest zarazem nazwą kwiatu margaretki.

       Margaretka to 7 osób modlących się za konkretnego kapłana. Jedna osoba przyjmuje na siebie obowiązek modlitwy w wyznaczonym dla niej jednym dniu tygodnia. Podstawowa proponowana modlitwa za kapłana jest na blankiecie, który otrzymuje. Proponowana jest dodatkowo Koronka:„ Wierzę" oraz 7 razy („Ojcze nasz", „Zdrowaś Maryjo", „Chwała Ojcu"), która jest starą franciszkańską modlitwą na cześć 7 radości lub boleści Matki Bożej. Można też powiązać każdą z 7 trójek z prośbą o odrodzenie 7 Darów Ducha Świętego. Liczy się wytrwałość złożonemu przyrzeczeniu. Zamiast powyższych modlitw można odmówić dziesiątkę Różańca św., Litanię.

       Grupa siedmiu osób składa wieczyste przyrzeczenie modlitwy, tzn. do końca życia. Jeżeli ktoś umiera wcześniej niż dany kapłan a istnieje możliwość zastąpienia tej osoby inną, to można to uczynić. Jeżeli nie ma takiej możliwości, to osoba składająca przyrzeczenie zabiera z sobą obowiązek modlitwy wstawienniczej także po śmierci na zasadzie świętych obcowania. Gdy kapłan umiera wcześniej to też nie przestajemy się modlić, gdyż może on modlitwy jeszcze potrzebować. Wierzymy, że Bóg w swoim miłosierdziu wykorzysta każdą modlitwę zanoszoną za kapłanów i pozwoli uczestniczyć w wymianie dóbr duchowych.

        Dobrze jest składać przyrzeczenia podczas Mszy św. lub przy wystawionym Najświętszym Sakramencie. Najważniejszą sprawą jest by uczynić to w całkowitej wolności serca i w stanie łaski uświęcającej.

Modlitwa

        O Jezu Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby uczynić ich rybakami dusz ludzkich.
Ty, który pociągnąłeś ku Sobie ks. ... ,uczyń Go Swoim gorliwym naśladowcą i sługą.
Spraw, aby dzielił z Tobą pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego na wszystkich ołtarzach ponawiasz Swoją Ofiarę.
Ty o Panie, który żyjesz na wieki, aby wstawiać się za Twoim ludem,
otwórz przed Nim nowe horyzonty, by dostrzegał świat spragniony światła prawdy i miłości,
by był solą ziemi i światłością świata. Umacniaj Go Twoją mocą i błogosław Mu.       
Święty (imię patrona), którego imię nosi ks. ..., Twojej szczególnej opiece polecam Go dzisiaj.
Proszę Cię, abyś wstawiał się za Nim przed Bogiem i pomagał Mu we wszystkich potrzebach.
Spraw, by dochował Bogu wierności i owocnie pracował dla Jego większej chwały.

Maryjo strzeż Go przed wszelkim złem! Amen.

Chcesz modlić się za kapłana? utwórzmy Margaretkę.