Numer konta: 29 8876 0009 0035 1418 2000 0002

 

Notatka informacyjna (RODO)

Strona Internetowa Parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku mbwwkluczbork.pl  jest wydawana przez rzymsko-katolicką Parafię Matki Bożej Wspomożenia Wiernych ul. Marii Skłodowskiej Curie 8, 46-200 Kluczbork i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej. Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie Internetowej parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone zostały na podstawie prawa.

 

Apostolstwo Dobrej Śmierci

      Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci, nazywane jest potocznie Apostolstwem Dobrej Śmierci. Zatwierdzone przez Piusa XI, w 2008 roku obchodziło uroczyście 100-lecie istnienia w Polsce. Centrum światowe znajduje się obecnie w Montligeon we Francji a w Polsce w Górce Klasztornej, jest najstarszym Sanktuarium Maryjnym na terenie naszego kraju z okresu XI wieku. Opiekę nad ADŚ sprawują Misjonarze Św. Rodziny.

       Charyzmatem Stowarzyszenia jest modlitwa o dobre życie oraz o szczęśliwą godzinę śmierci. Zasadniczym jej celem jest przygotowanie wiernych na godne odejście z tego świata do wieczności.

Zamierza zatem wyjednać:- dla wiernych chrześcijan, wytrwanie w dobrym i łasce uświęcającej,- dla obojętnych religijnie i grzeszników , łaskę nawrócenia i przemiany serca,- dla wszystkich, łaskę szczęśliwej godziny śmierci.

        Stowarzyszenie Matki Boskiej Bolesnej jest odgłosem powszechnej nauki Kościoła w konkretnej formie pobożnego wezwania, którym kończymy Pozdrowienie Anielskie: „Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej". Członkowie mają w obowiązku odmawiać rano i wieczorem trzy Zdrowaś Maryjo, które czczą Potęgę Maryi, Mądrość i Miłosierdzie, uzyskując nie tylko łaskę wytrwania do końca w dobrym, łaskę szczęśliwej śmierci, ale także łaskę zachowania czystości i nabycia cnót oraz łask, jakich dla siebie potrzebują. Św. Anzelm mówi: „Ten zginąć nie może, o Najświętsza Dziewico, kto się do Ciebie zwraca i kogo Ty bierzesz w Swą opiekę".        Św. Alfons Liguori twierdzi: „Niemożliwą jest rzeczą, aby wierny sługa Maryi miał się potępić". Mówi że: Nabożeństwo do Matki Bożej Bolesnej jest najskuteczniejsze.

 

        Ważne są także akty życia chrześcijańskiego:- Pamięć o rzeczach ostatecznych.- Odmawianie „Zdrowaś Maryjo..."- Propozycja rozważań praktyk ku czci Matki Bożej Bolesnej.- Praktyki 9-ciu 1 Piątków Miesiąca i 5-ciu 1 Sobót.- Zamawianie Mszy św. w swojej intencji i innych.- Skorzystanie z Sakramentu Chorych.

 

        Zadaniem członków Apostolstwa jest wielbić i kochać Boga ponad wszystko, czcić i kochać Matkę Bożą, kochać bliźnich, polecać Matce Najświętszej: Kościół Święty i Ojca Św., Ojczyznę , duszpasterzy i misjonarzy, rodziny, młodzież i dzieci, ludzi uzależnionych, krucjatę poczętych dzieci. Powinni dbać o godny i odświętny wygląd miejsc kultu Maryjnego, nosić widzialne znaki Maryi, szerzyć wszelkie kulty Maryjne.

 

        W parafii:        W 2001 roku nastąpił podział członków Par. NSPJ i Par. MBWW. Otrzymaliśmy wtedy listę 49 członków. Poprzez głoszone słowo ks. Dyrektora Antoniego Żebrowskiego oraz nasze apostolstwo zapisało się w parafii i spoza 317 członków (obecnie zapisanych jest 450 członków), między nimi jest duża część chorych ofiarujących swe cierpienia o nawrócenia, w intencjach konających, we wszystkich intencjach parafii i Kościoła. Dopiero później wspólnota, zaczęła się spotykać kilka razy w roku w kościele. Na spotkaniach bywało do 50 członków. W 2006 roku wspólnota ufundowała chorągiew ADŚ. Od 2008 roku w parafii odbywają się miesięczne spotkania wspólnoty. Do naszej diecezji przyjeżdżają księża z Górki Klasztornej na formacyjne Dni Skupienia.19 marca 2010 r. w naszej parafii podczas Mszy św. patronalnej został poświęcony piękny obraz Matki Bożej Bolesnej. W każdą IV sobotę m-ca odbywają się Nabożeństwa Maryjne ADŚ. Członkowie uczestniczą w wszelkich Nabożeństwach Maryjnych np. Różańcu, czuwaniach i spotkaniach modlitewnych. Starają się szerzyć wszelkie kulty Maryjne, dbać o miejsca kultu Maryjnego np. obejście wokół figury Niepokalanej.        Rozprowadzają obrazki z modlitwami, szkaplerze, medaliki, różańce, modlitewniki. Propagują apostolstwo szkaplerza karmelitańskiego. Od 2002 roku zafascynowani Listem Apostolskim Rosarium Virginis Mariae propagują również modlitwę 4 części Różańca św. Z rozprowadzaniem różańców czteroczęściowych wykonywanych przez pustelnika br. Adamczyka z prośbą zamówienia 1 Mszy św. o rychły tryumf Niepokalanego Serca Maryi w naszym sercu, rodzinie, parafii, Ojczyźnie i na całym świecie. Propagują bardzo skuteczną modlitwę Nowenny Pompejańskiej opartej na odmawianiu 3 lub 4 cz. Różańca św. przez 54 dni. Praktykują i propagują prośbę jako zadośćuczynienie Maryi za wszelkie zniewagi popełniane przeciwko Jej Niepokalanemu Sercu (pięciu 1-szych Sobót m-ca). Członkowie należą do Róż Różańcowych. W ramach wspólnoty można oddać się całkowicie Niepokalanej w „Rycerstwie Niepokalanej", objąć modlitwą „Margaretki" kapłana. Z wielką wiarą wpisują podziękowania i prośby w Księgę umieszczoną na ołtarzu Matki Bożej Częstochowskiej ufając w Jej orędownictwo u Syna. Część członków jest w innych grupach np. „Caritas", pomagają starszym, chorym.        Święta Penitencjaria Apostolska udzieliła Stowarzyszeniu w ciągu roku sześć odpustów zupełnych pod zwykłymi warunkami. Przy wpisie do ADŚ członek dostaje od zelatora pamiątkowy dyplomik ze wskazówkami dotyczącymi wspólnoty. Prowadzona jest Kronika Wspólnoty ADŚ.

 

        Odpusty zupełne dla członków ADŚ:• w dniu wstąpienia do Stowarzyszenia• w Święto Nawiedzenia NMP (31 maja)• w Święto Matki Bożej Bolesnej (15 września)• w uroczystość św. Józefa (19 marca)• w Święto Św. Michała Archanioła (29 września)• w Święto Św. Teresy od Dzieciątka Jezus (1 października)

 

Wspólnota posiada zelatora prowadzącego Panią Marię Brzózkę.

Opiekunem duchowym Wspólnoty ADŚ jest ks. Marek Trzeciak.

 

Do wspólnoty mogą należeć wszyscy, którym leży na sercu dobro duchowe każdego człowieka, nawet dzieci po 1-Komunii św.Spotkania odbywają się w III niedzielę m-ca ok. godz. 17:00.