P a r a f i a

MBWW

     Sakrament ten jest udzielany w I niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12:00, a także w trzecią sobotę miesiąca o godz. 16:00.
Nauki przed chrztem prowadzą księża w piątki przed pierwszą i trzecią niedzielą miesiąca o godz. 19:00 w salce na plebanii.

     Chrzest należy zgłosić w kancelarii parafialnej. Można przynieść ze sobą gotowy formularz zgłoszenia dziecka do chrztu. Należy przedstawić akt urodzenia z USC oraz dane personalne chrzestnych (imię, nazwisko, wiek i adres zamieszkania). 

 RODZICAMI CHRZESTNYMI MOGĄ BYĆ WYŁĄCZNIE PRAKTYKUJĄCY KATOLICY:

  • wystarczająco dojrzali do pełnienia tej godności,
  • którzy przyjęli sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (tj. Chrzest, Eucharystię i Bierzmowanie),
  • którym prawo kościelne nie zabrania pełnienia zadań chrzestnego (np. nie może być chrzestnym osoba żyjąca w niesakramentalnym związku małżeńskim). 
     

     Chrzestni muszą przedłożyć zaświadczenie proboszcza miejsca swego obecnego zamieszkania (dotyczy to tylko osób mieszkających poza naszą parafią), oraz przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania.