Numer konta: 29 8876 0009 0035 1418 2000 0002

 

Notatka informacyjna (RODO)

Strona Internetowa Parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku mbwwkluczbork.pl  jest wydawana przez rzymsko-katolicką Parafię Matki Bożej Wspomożenia Wiernych ul. Marii Skłodowskiej Curie 8, 46-200 Kluczbork i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej. Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie Internetowej parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone zostały na podstawie prawa.

 

Franciszkański Zakon Świeckich

         Zakonodawca Święty Franciszek z Asyżu (1181-1226), obok św. Antoniego z Padwy, jest najbardziej znanym i kochanym świętym w  Kościele. Sprawiają to szczególne cnoty, przez które jest tak bardzo bliski i kochany. Tymi charakterystycznymi cnotami są: ewangeliczne  ubóstwo, pokora i prostota życia, miłość do wszystkich stworzeń, wielka gorliwość apostolska oraz dziecięce umiłowanie Niepokalanej,  którą uczynił patronką FZŚ i nazwał Królową Zakonu Serafickiego (czyli anielskiego). Był wolnym wewnętrznie człowiekiem, wybierając  drogę ubóstwa, uwolnił się od chciwości i uzależnienia od materii. W niczym nie szukał własnej chwały, towarzyszyła mu zawsze  prostota życia, pogoda ducha i radość serca. Cechuje ona św. Franciszka nawet w przeciwnościach i prześladowaniach. We wszystkich  stworzeniach widział potęgę i mądrość Boga. Wszystkie nazywał swoimi braćmi i siostrami. Dlatego też się go nie lękały i słuchały  uważnie.        Od początku wejścia na drogę służby Bogu Franciszek pałał wielką gorliwością w zbawianiu dusz ludzkich. Głosił kazania w  kościołach i na placach. Braci wysyłał po dwóch aby głosili nauki i wzywali do pokuty. W trosce o ludzi biednych, którzy nie mogli udać się  do Ziemi Świętej wyprosił u Ojca Świętego łaskę uzyskania odpustu zupełnego, czyli darowania wszystkich kar doczesnych pod  pewnymi  warunkami a dzisiaj rozszerzonego na kościoły i kaplice na całym świecie (odpust Porcyjunkuli).    

    Dał Kościołowi  przeżywanie sceny Bożego Narodzenia. Pierwszy raz urządził przeżycia na żywo w Greccio w 1223 roku. Od tego czasu przeniosła się  tradycja szopki do wszystkich świątyń katolickich.

       Najsłynniejszym wydarzeniem w życiu św. Franciszka było otrzymanie stygmatów na Górze La Verna. Przez papieża został nazwany „ drugim Chrystusem" iż wiernie naśladował życie Chrystusa swego Mistrza, upodabniając się do Niego i w cierpieniu. Swoją osobowością pociągał za sobą dużą liczbę naśladowców w przeszłości i współcześnie. Najliczniejszym Zakonem w Kościele jest zakon Franciszkański w swych licznych rozgałęzieniach. Ma najwięcej świętych i błogosławionych. Stolica Apostolska nadała dla członków FZŚ dziewięć odpustów zupełnych w ciągu roku liturgicznego.

 

       Członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich często wyróżnia Znak TAU. To znaczenie pochodzi z Księgi Ezechiela ( 9, 4-6 ) Jest ostatnią   literą alfabetu hebrajskiego, ma kształt krzyża, jest znakiem, który nosi się na czole, jeśli okazuje się całym swoim postępowaniem oddziaływanie   krzyża, jak mówi Apostoł, krzyżuje się swoje ciało z jego namiętnościami i pożądaniami. Św. Franciszek umieszczał ten znak na wysyłanych   listach, dokumentach i celach klasztornych. Od 1223r. staje się pieczęcią konwentu Calvi i całej prowincji korsykańskiej braci mniejszych.   Używanie go do dziś jest żywą tradycją duchowych córek i braci św. Franciszka. Pozdrowieniem Franciszkańskim jest Pokój i Dobro!

      Próbujemy i my lepiej poznać życie tego świętego by według jego wzoru nam się również powiodło zmieniać siebie, zbliżyć się bardziej do Chrystusa, żyć według Jego Ewangelii i pomagać Kościołowi.

 

        Franciszkański Zakon Świeckich żyjący charyzmatem swego zakonodawcy istnieje w parafii od bardzo dawna, sięgający czasów tzw. tercjarzy, którzy są wspominani w najstarszych zapiskach parafialnych. Sztandar był ufundowany ok.1950 roku. Akt Erygowania Kanonicznego Wspólnoty w Parafii pw. MBWW nadany był w 1981 roku. W 2001 roku FZŚ liczyło 27 członków, zmarło w tym czasie 13 naszych członków obecnie wspólnota liczy 44 profesów, czyli tych , którzy złożyli profesję wieczystą. Przynależność nasza jest do Regionu Opole – Gliwice. Obecnie na nasz Region mamy dwóch asystentów duchowych: O. Justyna Przybyła ofm z Prudnika i O. Mirona Góreckiego ofm z Opola. Region nasz należy do Prowicji św.Jadwigi Śląskiej we Wrocławiu. Formacja w parafii odbywa się poprzez comiesięczne konferencje ks. Proboszcza opierające się na Ewangelii, Dokumentach Kościoła (Encykliki, Adhortacje, Listy Apostolskie), oraz przełożonej a zarazem mistrza formacji opartą na Regule FZŚ, Statucie oraz podstawowych materiałach do formacji ciągłej. Prowadzona jest również formacja członków nowicjatu i postulantów są też spotkania z Radą Wspólnoty Miejscowej.

        Najważniejszą jednak sprawą i pierwszoplanową jest dobra formacja własna, która wymaga czasu i osobistego zaangażowania w sprawy parafii i Kościoła. Dlatego też bierzemy udział w rekolekcjach prowadzonych przez OO. franciszkanów oraz w formacyjnych Dniach Duchowości Franciszkańskiej i zjeździe Ogólnopolskim Franciszkanów na Jasnej Górze, Kolędowanie przy Żłóbku w Borkach Wielkich. Podczas takich formacyjnych spotkań, rekolekcji towarzyszy nam modlitwa Liturgii Godzin, Adoracje Najświętszego Sakramentu oraz wspólnie przeżywana Eucharystia. Ubogacają nas również prace w grupach, gdzie dzielimy się Słowem Bożym, swoją wiarą i doświadczeniami.

 

        Działalność w parafii:        Staramy się szczególnie o świadectwo parafianina żyjącego na codzień Ewangelią. Dbamy o to aby nasze Msze św. patronalne były z oprawą liturgiczną. Ze sztandarem bierzemy udział we wszystkich procesjach. Włączamy się w życie Kościoła w/g wskazań Soboru Watykańskiego II, we wszelkie potrzeby parafii zgodnie z potrzebami sygnalizowanymi przez ks. Proboszcza oraz duszpasterzy miejsca oraz wyższych nadzorów wspólnot. Niektórzy członkowie udzielają się charytatywnie, odwiedzamy chorych naszych członków, wspomagamy misje franciszkańskie oraz rozwijamy swój apostolski charyzmat w grupach i wspólnotach modlitewnych. Zafascynowani duchem św. Franciszka naśladujemy go, jego apostolstwo, oraz licznych świętych i błogosławionych tego zakonu np. św. Ojca Pio, który został obrany patronem naszego Regionu i bł. Anielę Salawę patronkę FZŚ w Polsce a także tercjarza św. Zygmunta Gorazdowskiego, którego relikwie są w naszej świątyni. 6 stycznia ks. Proboszcz uroczyście oddaje Wspólnotę FZŚ Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, które czcimy szczególnie oraz oddajemy wielką cześć Miłosierdziu Bożemu. 8 grudnia ponawiamy oddanie się Najświętszej Maryi Pannie Niepokalanie Poczętej z odnowieniem profesji wg zaleceń FZŚ. Staramy się usilnie naśladować cnoty Niepokalanej, włączamy się w różne formy szerzenia kultu maryjnego.        Wszyscy członkowie należą do Róż Różańcowych i włączają się we wszystkie formy modlitwy w parafii. W ramach wspólnoty można objąć duchową adopcją kapłana w Apostolacie Modlitwy za Kapłanów „Margaretka", całkowite oddanie się Matce Bożej w „ Rycerstwie Niepokalanej" a także Apostolstwie Szkaplerza Karmelitańskiego. Większość korzysta z codziennej Mszy św. Jest prowadzona Kronika Wspólnoty i inne obowiązujące księgi.
        Św. Franciszek osobiście zapewnia w niebie błogosławieństwo Ojca, Syna i Ducha Świętego wszystkim tym, którzy wypełnią Regułę FZŚ, czyli zapewnia im niebo. Zaś jego duchowy syn św. O. Pio, żyjący na Regule św. Franciszka zapewnia:
"Kiedy umrę będę prosił Pana, by pozwolił mi zatrzymać się na progu Raju i nie wejdę do Niego, dopóki nie wejdzie ostatnie z moich duchowych dzieci."

 

Odpusty zupełne dla członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich:• W dniu rozpoczęcia okresu formacji nowicjatu, profesji, jubileuszu i wizytacji.• Bł. Luchezjusza (28 kwietnia)• Św. Małgorzaty z Kortony (16 maja)• Najświętszej Maryi Panny Anielskiej (2 sierpnia )• Św. Klary (12 sierpnia)• Św. Ludwika (25 sierpnia)• Św. Franciszka z Asyżu (4 października)• Św. Elżbiety Węgierskiej (17 listopada)• Wszystkich Świętych Zakonu Serafickiego (29 listopada)• Niepokalanego Poczęcia NMP (8 grudnia)

 

         Według Konstytucji i Reguły FZŚ są 3-letnie kadencje w wyborach do Rady Wspólnoty. Podczas ostatnich wyborów została wybrana Rada Wspólnoty z przełożoną Marią Brzózką.

Opiekunem i asystentem duchowym Wspólnoty Miejscowej FZŚ jest ks. Proboszcz Wojciech Wąchała.

 

Jeżeli fascynuje Cię ta duchowość i masz powołanie do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, który jest otwarty dla każdego stanu świeckiego oraz kapłanów zapraszamy w każdą II niedzielę m-ca o godz.17:00 w kościele.