Rycerstwo Niepokalanej

Rok Kolbiański (15.VIII.2010-15.VIII.2011) był inspiracją do pozyskania członków za wstawiennictwem św. Maksymiliana, aby doprowadzali siebie i ludzi do Boga przez Niepokalaną. 8 grudnia 2010 roku przyjęto uroczyście pierwszych 25 członków do Rycerstwa Niepokalanej z nałożeniem medalików Niepokalanej i odmówieniem Aktu Oddania się Niepokalanej. Obecnie grupa liczy 111 członków, którzy są w MI bez żadnych zobowiązań spotykania się w odrębnej wspólnocie. Osoby te chcą oddać się Niepokalanej na wyłączną Jej służbę we wspólnotach, do których przynależą lub też indywidualnie, (nie należą do żadnej wspólnoty).

Założone przez św. Maksymiliana Kolbego stawia sobie za cel doprowadzenie wszystkich ludzi do Boga przez Niepokalaną.

Rok Kolbiański (15.VIII.2010-15.VIII.2011) był inspiracją do pozyskania członków za wstawiennictwem św. Maksymiliana, aby doprowadzali siebie i ludzi do Boga przez Niepokalaną. 8 grudnia 2010 roku przyjęto uroczyście pierwszych 25 członków do Rycerstwa Niepokalanej z nałożeniem medalików Niepokalanej i odmówieniem Aktu Oddania się Niepokalanej. Obecnie grupa liczy 111 członków, którzy są w MI bez żadnych zobowiązań spotykania się w odrębnej wspólnocie. Osoby te chcą oddać się Niepokalanej na wyłączną Jej służbę we wspólnotach, do których przynależą lub też indywidualnie, (nie należą do żadnej wspólnoty).

Św. Założyciel przewidział trzy formy uczestnictwa w Rycerstwie i właśnie w parafii obieramy MI-1.To główny nurt. To autentyczny ruch społeczny i katolicki, nieskrępowany żadnymi strukturami. Przynależność polega na przeżywaniu w sposób indywidualny lub we wspólnocie oddania się Niepokalanej. Od tego rycerza wymaga się jedynie realizacji podstawowych warunków zawartych w Dyplomiku Rycerstwa Niepokalanej, stosownie do własnych możliwości bez dodatkowych zobowiązań. A i te podstawowe są tylko zalecane i nikogo nie zobowiązują pod grzechem, choćby najmniejszym (św. Maksymilian Kolbe).

Św. Maksymilian Kolbe zakonnik Zakonu Braci Mniejszych zamiar swój urzeczywistnił 16 października 1917 roku zakładając w Rzymie Rycerstwo Niepokalanej (MI – od nazwy łacińskiej Militia Immaculatae). Papież Benedykt XV udzielił Stowarzyszeniu ustnego błogosławieństwa a Stolica Apostolska zatwierdziła je i obdarzyła odpustami. Obecnie członkowie mogą zyskać 9 odpustów zupełnych w ciągu roku pod zwykłymi warunkami. Przed II wojną światową MI liczyła już milion członków. W 1941 roku o. Maksymilian został aresztowany, osadzony na Pawiaku a potem w obozie w Auschwitz, gdzie oddał życie w bunkrze głodowym za jednego z więźniów. Został ogłoszony świętym i męczennikiem przez Jana Pawła II (10 października 1982 r.). Sława męczennika i jego orędownictwo w niebie przyczyniły się do rozszerzenia MI na wszystkich kontynentach. Dzisiaj MI liczy 4 mln. Św. Maksymilian mógł rozwinąć taką wspaniałą akcję apostolską i zdobyć się na taki heroizm dzięki swemu bezgranicznemu oddaniu się i zaufaniu Niepokalanej.

Cel MI:

Zdobyć cały świat dla Niepokalanej Dziewicy, by Ona, a przez Nią Chrystus zakrólował w duszach wszystkich ludzi – tak św. Maksymilian streścił cel i program MI.

Środki: 

1. Odmawiać codziennie:. O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami , którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.

2. Wykorzystanie dla sprawy Niepokalanej wszystkich środków na jakie pozwala stan, warunki i okoliczności. Najskuteczniejsze to: rozważanie Słowa Bożego, modlitwa (szczególnie różaniec), pokuta i świadectwo chrześcijańskiego życia.

3. Rozpowszechnianie Cudownego Medalika Niepokalanej.

A jedynym motywem ma być:Miłość bez granic ku Sercu Przenajświętszemu Pana Jezusa! (św. Maksymilian)

Warunki przyjęcia do MI:

1. Oddanie się Niepokalanej.
2. Noszenie Cudownego Medalika (także w sercu).
3. Wpis do Księgi MI.

Odpusty zupełne dla członków Rycerstwa Niepokalanej:

• W dniu oddania się Niepokalanej
• 11 lutego (rocznica objawień Niepokalanej w Lourdes
• 25 marca (Uroczystość Zwiastowania Pańskiego)
• 13 maja (rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie)
• 15 sierpnia (Uroczystość Wniebowzięcia NMP)
• 4 października (Uroczystość św. Franciszka z Asyżu)
• 16 października (rocznica założenia MI)
• 27 listopada (rocznica objawienia Cudownego Medalika)
• 8 grudnia (Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP)

Odpowiedzialna za Wspólnotę jest Pani Maria Brzózka. Opiekunem duchowym jest ks. Proboszcz Wojciech Wąchała.

O nas

Kościół Matki Bożej Wspomożenia Wiernych – rzymskokatolicki kościół parafialny znajdujący się w Kluczborku. Kościół należy do parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku w dekanacie Kluczbork, diecezji opolskiej. Dnia 30 września 2007 roku, pod numerem A-56/2007 obiekt został wpisany do rejestru zabytków województwa opolskiego.