Numer konta: 29 8876 0009 0035 1418 2000 0002

 

Notatka informacyjna (RODO)

Strona Internetowa Parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku mbwwkluczbork.pl  jest wydawana przez rzymsko-katolicką Parafię Matki Bożej Wspomożenia Wiernych ul. Marii Skłodowskiej Curie 8, 46-200 Kluczbork i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej. Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie Internetowej parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone zostały na podstawie prawa.

 

INTENCJE MSZALNE 19.10.2020 - 25.10.2020

Poniedziałek, 19 października 2020r. dzień powszedni

6.15 Za + Piotra Fajt o łaskę nieba.

7.00 Za + Jana Orpel (1r. śm.) o łaskę nieba.

9.00 Za + mamę Ernę Sznapka o łaskę nieba (greg.)

17.30 Różaniec

18.00 1. Za ++ rodziców Teresę i Franciszka Feduniewicz, ++ z rodziny oraz o Boże błog. w rodzinie.

2. Za + męża Aleksandra Meniów (10r.śm.), ++ z rodziny oraz o Boże błog. w rodzinie.

18.30 1. Za + Zbigniewa Mędrek o łaskę nieba (greg.).

2. Za + Mirosławę Piechocką-Nierychło (1r.śm.).

 

Wtorek, 20 października 2020r. św. Jana Kantego

6.15 Za ++ Irenę i Klemensa Lewandowskich, + żonę Stanisławę, ++ z rodziny, dusze w czyśćcu cierpiące oraz Boże błog. w rodzinie.

7.00 Za ++ rodziców Anielę i Henrykę Wieczorek, + męża Romana, ++ z rodziny oraz o Boże błog.

9.00 Za + mamę Ernę Sznapka o łaskę nieba (greg.)

17.30 Różaniec – Maryjna Wspólnota Opiekunek Dziecięctwa Bożego

18.00 1. Za ++ Irenę i Stefana Cecot, ++ z rodziny Cecot i Małkowskich.

2. Za + Jerzego Hilka (10r.śm.), + ojca Gerharda, ++ z rodziny oraz o Boże błog. w rodzinie.

18.30 Za + Zbigniewa Mędrek o łaskę nieba (greg.).

 

Środa, 21 października 2020r. dzień powszedni

6.15 Za Parafian.

7.00 Za + s. Serafinę o łaskę nieba – od ss. z Paczkowa.

9.00 Za + mamę Ernę Sznapka o łaskę nieba (greg.).

17.30 Różaniec – grupa modląca się w intencji dzieci nienarodzonych.

18.00 1. Za ++ rodziców Józefę (10r.śm.) i Michała Borowicz, + bratanka Andrzeja Borowicz, + szwagra Bolesława Kowalczyk, ++ dziadków, ++ z rodziny z obu stron oraz o Boże błog. w rodzinie.

2. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę Maryi, dary Ducha Św., zdrowie dla syna Grzegorza Faber z okazji rocznicy urodzin oraz łaski potrzebne w rodzinie.

3. W intencji dzieci poczętych a nienarodzonych, małżeństw, kobiet w stanie błogosławionym, dzieci i młodzieży.

18.30 Za + Zbigniewa Mędrek o łaskę nieba (greg.)

 

Czwartek, 22 października 2020r. św. Jana Pawła II

6.15 Za + męża i ojca Reinholda Pach, ++ rodziców Jana i Magdalenę Pach, + córkę Różę, + syna Joachima z żoną, + brata Alojza i ++ rodziców Jadwigę i Roberta Maloszczyk, ++ z pokrewieństwa Maloszczyk, Pach, Przywara i Biskup, + Wawrzyńca Lempik, ++ 2 żony, ++ pokrewieństwo Lempik i Dziadek, ++ Piotra Kapinos z żoną i synem.

7.00 Za ++ rodziców Tomasza i Zofię, + brata Ryszarda Banaś, ++ z rodziny z obu stron oraz o Boże błog. w rodzinie.

9.00 Za + mamę Ernę Sznapka o łaskę nieba (greg.)

17.30 Różaniec

18.00 1. Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II o świętość życia naszych kapłanów w Diecezjalnym Dziele Modlitwy za kapłanów „Oremus”.

2. Za + Helmuta Kołodziej (1r.śm.) o łaskę nieba.

18.30 Za + Zbigniewa Mędrek o łaskę nieba (greg.)

 

Piątek, 23 października 2020r. dzień powszedni

6.15 Za dusze w czyśćcu cierpiące.

7.00 Za + Romualda Hawrot o łaskę nieba.

9.00 Za + mamę Ernę Sznapka o łaskę nieba (greg.)

17.30 Różaniec

18.00 1. Za ++ rodziców Marię (20r.śm.) i Rudolfa Spanier, ++ z rodziny z obu stron oraz o Boże błog. w rodzinie.

2. Za + tatę Bronisława Szpak (4r.śm.), ++ z rodziny oraz o Boże błog. w rodzinie.

18.30 Za + Zbigniewa Mędrek o łaskę nieba (greg.).

 

Sobota, 24 października 2020r. dzień powszedni

6.15 Za dusze w czyśćcu cierpiące.

7.00 Za + męża Zygmunta Żabskiego (5r.śm.), ++ z rodziny oraz o Boże błog. w rodzinie.

13.00 Msza św. z chrztem: Julia Grzywa.

17.00 Msza św. w języku niemieckim: Za + męża Alojzego Prochota, ++ rodziców i teściów, ++ z rodziny, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o Boże błog. w rodzinie.

18.00 Różaniec - ADŚ

18.30 Msza św. wspólna:

Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę Maryi i zdrowie dla Joanny i Zdzisława z okazji 48r. śl. oraz dla Zdzisława z okazji kolejnej r. ur.

Za + mamę Ernę Sznapka o łaskę nieba (greg.)

Za + Zbigniewa Mędrek o łaskę nieba (greg.)

Za ++ Otylię i Józefa Rzepka.

Za ++ rodziców Franciszkę (r.śm.) i Piotra Janickich, + brata Piotra.

Za ++ męża Stanisława i synową Ewę, ++ teściów Annę i Tomasza Puk, ++ rodziców Leonardę i Franciszka oraz brata Ryszarda Jurczyk, ++ dziadków Organ, Jurczyk, Wojech, Ligęza, ++ z rodziny Krakowskich i Kilów i Ligęzów, + Agnieszkę Puk, + Marię Ziemniak, + Joannę Wójciak, + Mariana Kowalskiego, + Zygmunta Curzydło, + ks. bpa Jana Bagińskiego i ks. Bernarda Jurczyka oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

Za ++ rodziców Aleksandra (28r.śm.) i Ludwikę Rakoczych o łaskę nieba.

Za + Jarosława Rak (2r.śm.) i Wiesława Kopackiego .

Za + syna Arkadiusza Dzierżyńskiego (z okazji ur.), ++ z rodziny z obu stron.

Za ++rodziców Gertrudę (13 r.śm. oraz w dniu ur.) i Herberta Niksdorf, + brata Jana, ++ dziadków i ++ z rodziny z obu stron.

Za + wujka Antoniego Broll (2r.śm.), ++ dziadków, ++ z rodziny Broll i Konwisorz.

O Boże błog., zdrowie i opiekę Maryi w w/w rodzinach.

 

Niedziela, 25 października 2020r. XXX Niedziela Zwykła

7.00 1. Za + tatę Leszka Gwozdeckiego (7r.śm.), ++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.

2. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę Maryi, dary Ducha Św., zdrowie dla Zofii i Ludwika z okazji 45 r. zaślubin oraz dla dzieci.

8.30 1. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę Maryi i zdrowie dla Heleny z okazji 60 r. ur.

2. Za + Huberta Hain, ++ rodziców i rodzeństwo, z obu stron, + synową Urszulę oraz o Boże błog. w rodzinie.

10.00 1. Za ++ Jerzego i Tomasza Grus, ++ z rodziny z obu stron oraz o Boże błog. w rodzinie.

2. Za ++ Kazimierę, Barbarę, Jana i Marię Hiszczyńskich, + Zdzisława Ornatowskiego, + Henryka Kutyma, ++ z rodziny z obu stron.

3. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę Maryi, dary Ducha Św., zdrowie dla Agnieszki i Ryszarda Maryniak z okazji 45 r. zaślubin.

12.00 1. Za ++ rodziców Edeltraudę i Leopolda, + męża Jana Kowalskich, ++ teściów Józefę i Antoniego, ++ z rodzin Gardziejewskich, Kowalskich, Sowa oraz o Boże błog. w rodzinie.

2. Za + s. Noelę o łaskę nieba.

3.Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę Maryi, dary Ducha Św., zdrowie dla Wiktorii Widuch z okazji 10 r. ur. i dla jej rodziców.

15.00 Msza św. wspólna:

Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę Maryi, dary Ducha Św., zdrowie dla Małgorzaty Rzepka.

Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę Maryi, zdrowie dla Alicji Hoffman z okazji rocznicy ur.

Za + mamę Ernę Sznapka o łaskę nieba (greg.).

Za + Zbigniewa Mędrek o łaskę nieba (greg.)

Za + Romualda Sztyka (6r.śm.).

Za + Katarzynę Janiszewską, ++ Józefę, Michała, Emila, Marię i Ritę Zubek, ++ Jana i Stefana Sobierajskich, ++ z rodziny z obu stron.

Za + męża Romualda Promny (2r.śm.), ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron, ++ Mariannę, Józefa i Ignacego o łaskę nieba.

Za + Mirosławę Stasiuk (5r.śm.), ++ rodziców z obu stron.

Za + męża Tadeusza Zborowskiego o łaskę nieba.

Za ++ rodziców Feliksa i Zofię Guzikiewicz, + Feliksa Zahorodnego, ++ Ryszarda i Mieczysława Guzikiewicz, + Jana Wieloch, ++ z obu stron.

Za + wnuka Michała Rycąbel, + męża Andrzeja Kołat, ++ rodziców Katarzynę i Stanisława, + brata Józefa Ziubroniewicz, + Janusza Hirszel, + Piotra Marczak.

Za + Radosława Gorczyca w 30 dzień po śmierci.

Za + tatę Adama Przedpełskiego (7r.śm.) i ++ z rodziny oraz

O Boże błog., zdrowie i opiekę Maryi w w/w rodzinach.

16.00 Różaniec

19.00 Za + męża Bernarda Wazner (23r.śm.), ++ rodziców Styrczewskich i Waznerów, ++ z rodziny z obu stron oraz o Boże błog. w rodzinie.

09.30 Ligota Górna: Za ++ członków Róży Różańcowej z Ligoty Górnej i ich rodzin.

20 października 2020