Numer konta: 29 8876 0009 0035 1418 2000 0002

 

Notatka informacyjna (RODO)

Strona Internetowa Parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku mbwwkluczbork.pl  jest wydawana przez rzymsko-katolicką Parafię Matki Bożej Wspomożenia Wiernych ul. Marii Skłodowskiej Curie 8, 46-200 Kluczbork i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej. Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie Internetowej parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone zostały na podstawie prawa.

 

INTENCJE MSZALNE 21.10.2019 r. - 27.10.2019 r.

PONIEDZIAŁEK- 21.10.2019r.

6.15      Za Parafian.

7.00       Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie, błog. Boże, opiekę Maryi dla Grzegorza Faber z okazji rocznicy urodzin oraz o łaski w rodzinie.

18.00    1. Za + Irenę i Stefana Cecot, ++ z rodziny Cecot i Małkowskich.

2. Za ++ rodziców Józefę (9r. śm.) i Michała Borowicz, ++ bratanka Andrzeja, + szwagra Bolesława Kowalczyk, ++ dziadków, ++ z rodziny z obu stron oraz o Boże błogosł. w rodzinie.

WTOREK -22.10.2019r. –

Św. Jana Pawła II, papieża

6.15      Za + Józefa Gwozdeckiego w 10 r. śm. oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie.

7.00      Za ++ rodziców Tomasza i Zofię, + brata Ryszarda Banaś, ++ z rodziny z obu stron oraz o Boże błogosł. w rodzinie.

18.00    1. Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II, o świętość dla naszych kapłanów w Diecezjalnym Dziele Modlitwy za kapłanów „Oremus”.

               2. Za + siostrę Jadwigę, jej + męża Augusta Grus, ++ rodziców Gertrudę i Wincentego Kulesa, ++ teściów i + ciocię Marię.

               3. Za + Jerzego Hilka w 9 r. śm., + ojca Gerharda, ++ z rodziny z obu stron oraz o Boże błogosł. w rodzinie.

ŚRODA – 23.10.2019r.

6.15      Za ++ z rodziny Kłodnickich, Kleszyków, Nestoruków, Sokołowskich o łaskę nieba.

7.00       Za + Bronisława Szpak (3r.śm.), + szwagra Mariana Hipolit, ++ z rodziny z obu stron oraz o Boże błogosł.w rodzinie.

18.00    1. Za ++ rodziców Marię (19r.śm.) i Rudolfa Spanier, ++ z rodziny z obu stron oraz o Boże błogosł. w rodzinie.

               2. Za + męża i ojca Czesława Cyrka w 30 dniu po śm., ++ z rodziny z obu stron.

CZWARTEK – 24.10.2019r.

6.15      Za dusze w czyśćcu cierpiące o łaskę nieba.

7.00      Za + męża Zygmunta Żabskiego (4r. śm.), ++ z rodziny z obu stron oraz o Boże błogosł.w rodzinie.

18.00    1. Za + żonę Marię Tyczyńską, ++ rodziców Czesławę i Emila, + brata Emila Tyczyńskich, ++ teściów

Franciszkę i Leona, ++ szwagrów Józefa, Jana i Edmunda Spinger, ++ z rodziny Faber i Kasprzak.

2. Za + syna Andrzeja Kamyszek w 2 r. śm. oraz o Boże błogosł.w rodzinie.

PIĄTEK – 25.10.2019r.

6.15      O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Małgorzaty i Krystyny.

7.00      Za + męża Zenona Kulig, ++ rodziców Stefanię i Jana Kulig oraz Stefanię i Jana Marynowskich o łaskę nieba.

9.00      Przez wstawiennictwo Anioła Stróża z podziękowaniem za opiekę.

18.00    1. Za + Romualda Sztyka w 5 r. śm. o łaskę nieba – od Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej z Warszawy.

               2. Za + męża Jarosława Rak w 1 r. śm. o łaskę nieba.

SOBOTA -26.10.2019r.

6.15      O Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi i dary Ducha Św. dla księży pracujących w naszej parafii.

7.00       Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże Błogosł., opiekę Maryi i dary Ducha Świętego dla Rity i Wiktora Elias z okazji 40 r. zaślubin o łaski potrzebne w rodzinie.

17.00    Msza św. w języku niemieckim: Za + męża Alojzego Prochota, ++ rodziców, teściów, ++ z rodziny z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące oraz o Boże błogosł. w rodzinie.

18.30    Msza św. wspólna:

 1. Za + córkę Małgorzatę i jej + męża Włodzimierza, ++ z rodziny Góralewicz, ++ siostrzeńców, ++ z rodziny z obu stron.
 2. Za + Józefa Sałuda w r. śm., ++ z rodziny z obu stron.
 3. Za ++ rodziców Henryka (11r. śm.) i Monikę Mierzchała, ++ z rodziny z obu stron.
 4. Za ++ z rodziny Puk, Jurczyk i Wojech.
 5. Za + Czesława Piszczałka (18 r. śm.) o łaskę nieba.
 6. Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosł., opiekę Maryi i dary Ducha Św. dla Zuzanny i Tadeusza Piłat z okazji 60 r. ślubu oraz o łaski w rodzinie.
 7. Za + syna Marcina Dzierżyńskiego (5r. śm.), ++ z rodziny z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
 8. Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosł., opiekę Maryi i dary Ducha Św. dla Joanny i Zdzisława Hadam z okazji 47 r. ślubu oraz z okazji urodzin Zdzisława.
 9. Za + Arkadiusza Dzierżyńskiego (z okazji ziemskich ur.), ++ z rodziny z obu stron o łaskę nieba.
 10. Za ++ rodziców Cecylię i Walentego Polak, ++ teściów Józefę i Lucjana Cieśla w r. śm., ++ z rodziny z obu stron.
 11. Za +Annę Marońską w 30 dniu po śmierci o łaskę nieba.
 12. Za + Aleksandra Rakoczy w 27 r. śm., + Władysława Rakoczy oraz + mamę + Ludwikę Rakoczy.
 13. O Boże błogosł., opiekę Maryi, dary Ducha Św. i zdrowie w w/w rodzinach.

XXX Niedziela Zwykła - 27.10.2019r. –

Niedziela kończąca Tydzień Misyjny

7.00      Za ++ tatę Leszka Gwozdeckiego (6r.śm.), ++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.

8.30      1. Za + męża Edwarda Strzyż, ++ Stefana, Genowefę i Mariannę Strzyż, + ojca Adama Węgrzyn, + szwagra Henryka, ++ z rodzin z obu stron oraz o Boże błogosł. dla mamy i w rodzinie.

               2. Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosł., opiekę Maryi i dary Ducha Św. dla Heleny z okazji 59 r. ur.

               3. Z podziękowaniem za udaną operację, z prośbą o zdrowie, Boże błogosł., opiekę Maryi dla Jadwigi Swacha.  

10.00    1. Za + męża Edwarda Gajowczyka, ++ z rodziny z obu stron oraz o Boże błogosł. w rodzinie.

               2. Za ++ rodziców Jana i Maichalinę Trościanka, + siostrę Marię i + brata Józefa.

12.00    Msza św. dla dzieci:

               1. Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosł., opiekę Maryi i dary Ducha Św. dla Wiesławy z okazji urodzin oraz o łaski w rodzinie.

               2. Za ++ rodziców Alojzego (5r. śm.) i Urszulę Szymała (1r.śm), ++ z rodziny z obu stron oraz o Boże błogosł. w rodzinie.

15.00    Msza św. wspólna:

               1. Za + Tadeusza Sołdak (r. śm.), ++ z rodziny z obu stron.                                

               2. Za + Wiesława Sobkowicz, ++ z obu stron.

               3. Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosł., opiekę Maryi i dary Ducha Św. dla Bartłomieja i Karoliny Gajewskiej z okazji 18 r. ur. oraz za + Patrycję(27r. śm.)

               4.Za ++ rodziców Katarzynę i Józefa Woźniak, ++ Mariannę i Stefana Kumon, + brata Kazimierza, + opiekuna Piotra, + Małgorzatę i ++ z rodziny z obu stron.

               5. Za ++ rodziców Jana i Gertrudę Pietrucha, ++ z rodziny z obu stron.

               6. Za ++ rodziców Jerzego (r. śm.) Marię Drewniok, ++ z pokrewieństwa z obu stron.

               7. Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosł., opiekę Maryi i dary Ducha Św. dla Alicji Hoffman z okazji 49 r. ur.

               8. O światło Ducha Św. „Jezu Ty się tym zajmij!”

               9. Za  + tatę Adama Przedpełskiego (6r.śm.), ++ z rodziny.

               10.Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosł., opiekę Maryi i dary Ducha Św. dla Marii w r. ur. oraz o łaski w rodzinie.

               11. Za ++ rodziców Marię (7r. śm.) i Michała Surmińskich, + brata Michała, ++ z rodziny.

               12. O Boże błogosł., opiekę Maryi, dary Ducha Św. i zdrowie w w/w rodzinach.

   19.00    Za + męża Bernarda Wazner (22 r. śm.), ++ rodziców Styrczewskich i Waznerów, ++ z rodziny z obu stron oraz

                o Boże błogosł. w rodzinie.

9.30     Ligota Górna: Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosł., opiekę Maryi i dary Ducha Św. 

   dla Zdzisławy Soboń i Ani Mandziuk z okazji rocznicy urodzin oraz o łaski w rodzinie.

26 października 2019