Numer konta: 29 8876 0009 0035 1418 2000 0002

 

Notatka informacyjna (RODO)

Strona Internetowa Parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku mbwwkluczbork.pl  jest wydawana przez rzymsko-katolicką Parafię Matki Bożej Wspomożenia Wiernych ul. Marii Skłodowskiej Curie 8, 46-200 Kluczbork i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej. Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie Internetowej parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone zostały na podstawie prawa.

 

INTENCJE MSZALNE 25.07.2022 – 31.07.2022

Poniedziałek, 25 lipca 2022r. święto św. Jakuba, Apostoła

7.00 Za + Joachima o łaskę nieba (greg.)

9.00 Za + Emilię Grzybowską o łaskę nieba.

17.30 Różaniec

18.00 Za + Zdzisława Lechowskiego (7r.śm.), ++ rodziców z obu stron oraz o Boże błog., zdrowie w rodzinie a szczególnie w intencji wnuczek.

 

Wtorek, 26 lipca 2022r. Uroczystość św. Anny, gł. patronki Polski

7.00 1. Za + Joachima o łaskę nieba (greg.)

2. Za + Annę Mróz, ++ z rodziny z obu stron oraz o Boże błog., zdrowie w rodzinie.

9.00 Za ++ Annę i Michała Baczyńskich, ++ Barbarę i Michała Dębickich, ++ Barbarę, Jana i Janinę Zubek, ++ z rodziny oraz o Boże błog., zdrowie w rodzinie.

17.30 Różaniec w intencji młodego pokolenia.

18.00 1. Za ++ rodziców Malwinę (3r.śm.) i Mariana Małaczyńskich, + brata Witolda, + siostrę Zdzisławę, ++ z rodziny z obu stron oraz o Boże błog., zdrowie w rodzinie.

2. Za ++ rodziców Martę i Bronisława Pączek, + męża Władysława Znaj, jego ++ rodziców, ++ z rodziny oraz o Boże błog., zdrowie w rodzinie.

 

Środa, 27 lipca 2022r. św. Joachima

7.00 1. Za ++ Mieczysława (23 r.śm.) i Adelę Hordyn o łaskę nieba.

2. Za + ojca Ryszarda Sarneckiego, ++ dziadków Stanisławę i Władysława Marcinowskich, + koleżankę Arletę Gis o łaskę nieba.

9.00 Za + Joachima o łaskę nieba (greg.).

17.30 Różaniec.

18.00 1. Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie, opiekę Maryi i św. Józefa oraz dary Ducha Św. dla Anny Drohomireckiej z okazji 95 r. ur. oraz dla rodziny.

2. Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie, opiekę Maryi i św. Józefa oraz dary Ducha Św. dla Anny Bieniek z okazji r. ur. i imienin oraz dla męża Richarda.

 

Czwartek, 28 lipca 2022r. dzień powszedni

7.00 Za + Joachima o łaskę nieba (greg.)

9.00 Za + męża Bolesława Makuch (11r. śm.), ++ z rodziny, ++ rodziców i teściów, ++ braci: Piotra i Stanisława Czech, + bratową Zofię o łaskę nieba.

17.30 Różaniec

18.00 Za ++ rodziców Genowefę (r.śm.) i Stefana Ramus oraz Bronisławę i Jana Podgórskich, ich ++ synów Mariana i Bronisława, ++ z pokrewieństwa z obu stron oraz o Boże błog., zdrowie i opiekę Maryi w rodzinie.

 

Piątek, 29 lipca 2022r. św. Marty, Marii i Łazarza

7.00 1. Za + Joachima o łaskę nieba (greg.)

2. Za ++ Stefanię i Jana Młot, ++ rodziców z obu stron o łaskę nieba.

9.00 Za Parafian.

17.30 Nabożeństwo do NSPJ.

18.00 1. Za + Zbigniewa Pierzchała (3r.śm.) o łaskę nieba.

2. Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę Maryi dla Agnieszki i Marka z okazji 16 r. zaślubin oraz o Boże błog., zdrowie w rodzinie.

 

Sobota, 30 lipca 2022r. dzień powszedni

7.00 1. Za ++ Kazimierę i Mariana oraz Zbigniewa i Zygmunta Żabskich, ++ z pokrewieństwa z obu stron oraz o Boże błog., zdrowie w rodzinie.

2. Za + Joachima o łaskę nieba (zakończenie Mszy św. greg.).

13.00 Ślub rzymski: Aleksandra Prędkiewicz i Krzysztof Tanas.

16.00 Chrzest św.: Eliza Barbara Chodubska, Benjamin Alexander Polichoński.

17.00 Msza św. w j. niemieckim: Za + ks. Bernarda Jurczyka (4r.śm.) o łaskę nieba.

18.00 Nabożeństwo do NMP.

18.30 Msza św. wspólna:

Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę Maryi dla Wandy z okazji 60 r. ur. oraz dla całej rodziny.

Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę Maryi dla Małgorzaty Rzepka i Zofii Chowaniec.

Za ++ Otylię i Józefa Rzepka.

Za + Zofię Topolewską.

Za + męża Alfreda Gromotka, ++ z rodziny.

Za + męża Stanisława, + syna Jarosława Iwonickich, ++ rodziców Edwarda, Weronikę i Zofię Kowalik, ++ teściów Jana i Salomeę oraz + Krystynę Iwanickich, ++ Krystynę, Helenę, Urszulę, Zbigniewa i Józefa Conio, dusze w czyśćcu cierpiące o łaskę nieba oraz o Boże błog., zdrowie i opiekę Maryi w w/w rodzinach.

Niedziela, 31 lipca 2022r. XVIII Niedziela Zwykła

7.00 1. Za ++ Wandę, Czesława, Józefa, Walerię, Feliksa, Lucynę Rzeźnik, ++ Antoniego, Bronisława, Eugeniusza Piątczak, + Elżbietę Nowak o łaskę nieba.

2. Za + ks. Bernarda Jurczyka (4r. śm.) o łaskę nieba.

8.30 Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie, opiekę Maryi oraz św. Józefa dla Anny Sosińskiej z okazji 63 r. ur.

10.00 Suma:

Za + Piotra Krzyżanowskiego (z okazji ziemskich ur.)o łaskę nieba – od kolegów z PKP PLK.

  1. 1. Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie, opiekę Maryi oraz św. Józefa dla Marii Brzózka z okazji 70 r. ur.

2. W int. Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, o potrzebne łaski, Boże błog., i zdrowie dla członków oraz o łaskę nieba dla ++ z tego Stowarzyszenia.

15.00 Msza św. wspólna:

Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie, opiekę Maryi oraz św. Józefa dla Joachima Wieloch z okazji 75 r. ur.

O Boże błog., zdrowie i opiekę Maryi dla Małgorzaty Rzepka i Zofii Chowaniec.

Za ++ Otylię i Józefa Rzepka.

Za + Zofię Topolewską.

Za + Radosława Rogozińskiego.

Za + Mieczysława Praszczyk (4r.śm.), ++ z rodziny Praszczyk i Płuska.

Za + Krystynę Szpyrka. Za ++ rodziców Wandę i Stanisława Feldman, + męża i ojca Edwarda Włodarskiego, ++ z rodziny z obu stron.

Za + Monikę i Rolanda.

Za + Elżbietę Zięba, jej ++ rodziców i brata Andrzeja Plewińskiego.

Za + Józefa Skowrońskiego, jego ++ rodziców o łaskę nieba oraz o Boże błog., zdrowie i opiekę Maryi w w/w rodzinach.

16.00 Nieszpory.

19.00 Za + męża Józefa Czaja (20r.śm.), ++ rodziców Józefa i Waldtraut Fischer oraz o Boże błog., zdrowie i opiekę Maryi w rodzinie.

09.30 Ligota Górna: Za + Władysława Stelmaszczuka o łaskę nieba.

24 lipca 2022