Numer konta: 29 8876 0009 0035 1418 2000 0002

Jak się spowiadać?

Penitent: "Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus"

Kapłan: "Na wieki wieków. Amen."

Penitent :  "W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego" - w tym czasie wykonuje Znak Krzyża

Kapłan: "Niech Pan będzie w Twoim sercu, abyś skruszony wyznał swoje grzechy".

Penitent

  • Jestem ...

    w tym miejscu powiedz nam coś o sobie. Łatwiej udzielić nauki, pomocy kiedy wiemy, czy jesteś mamą, babcią, wdową, czy masz dzieci... 

  • Moja ostatnia spowiedź była... 

    to ważne, czy ostatnia spowiedź była wczoraj, miesiąc czy 20 lat temu...

  • Pana Boga obraziłem następującymi grzechami:

    konfesjonał to nie jest dobre miejsce na przypominanie sobie na bieżąco (Co tam jeszcze było? A może ja zrobiłem to czy tamto, a może obraziłem, a może...) Wymień szczerze wszystkie swoje grzechy, które pamiętasz. Przed przystąpieniem do konfesjonału należy zrobić rachunek sumienia - czyli przypomnieć sobie swoje grzechy. 

  • Więcej grzechów nie pamiętam. Za wszystkie grzechy szczerze żałuję. Poprawę obiecuję. A ciebie, Ojcze, proszę o pokutę i rozgrzeszenie.

Kapłan udziela pouczenia, a następnie cicho modli się za Ciebie prosząc Boga, by odpuścił Ci grzechy:

Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. 

Następnie kapłan udziela Ci rozgrzeszenia słowami:

I JA ODPUSZCZAM TOBIE GRZECHY W IMIĘ OJCA I SYNA, I DUCHA ŚWIĘTEGO

Penitent w tym czasie wykonuje Znak Krzyża i odpowiada AMEN.

Kapłan: Wysławiajmy Pana, bo jest dobry

Penitent: Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.

Kapłan: Pan odpuścił Tobie grzechy. Idź w pokoju Chrystusa. 

Penitent: Bóg zapłać.

Kapłan "puka" w  konfesjonał,  dopiero wtedy odchodzimy od kratek konfesjonału.

 

12 listopada 2018