Numer konta: 29 8876 0009 0035 1418 2000 0002

Co jest potrzebne do zawarcia związku małżeńskiego?

Zamierzając zawrzeć związek małżeński należy zgłosić się na 3 miesiące przed planowanym ślubem do kancelarii parafialnej, aby spisać protokół przedślubny.

        Narzeczeni przynoszą ze sobą odpowiednie dokumenty:

  • dowód osobisty
  • metrykę chrztu świętego wydana w celu zawarcia małżeństwa (nie starszą niż 3 miesięcy!);
  • zaświadczenia z USC stanowiące podstawę sporządzenia aktu małżeństwa (dotyczy to małżeństw tzw. "konkordatowych" czyli zawieranych w kościele ze skutkami cywilnymi);
  • zaświadczenia o ukończonych katechezach przedmałżeńskich
  • świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły ponadpodstawowej (np. świadectwo maturalne z oceną z religii).