Numer konta: 29 8876 0009 0035 1418 2000 0002

Matka Boża Wspomożenie Wiernych (łac. Beata Virgo Maria Auxilium Christianorum)

         Tytuł Wspomożenia Wiernych lub Wspomożycielki Wiernych jest jednym z wielu tytułów nadanym w przeciągu stuleci przez Kościół Matce naszego Pana. Rozumienie Błogosławionej Dziewicy jako szczególnej wspomożycielki całego ludu chrześcijańskiego możemy odnaleźć już w średniowiecznych modlitwach, np. u św. Bernarda z Clairvaux(1090-1153) w jego słynnej modlitwie „Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo..."

         Samo jednak wezwanie „Wspomożenie Wiernych" datuje się na XVIw., kiedy to w roku 1576 Bernardino Cirillo, archiprezbiter z Loreto użył go w jednej z litanii, której tekst jest identyczny z tekstem Litanii Loretańskiej zatwierdzonym przez papieża Klemensa VIII w 1601r. Podaje się wprawdzie (m.in. Torsellini oraz Brewiarium Rzymskie), iż tytuł ten oficjalnie wprowadził Pius V w roku 1571 po zwycięstwie armii chrześcijańskich nad Turkami pod Lepanto, jednak wydaje się to nieprawdopodobne, bowiem forma tej litanii, w której po raz pierwszy użyto tego zwrotu, nie była w Rzymie za czasów Piusa V znana(por. Schuetz, Geschichte des Rosenkranzgebets, Paderborn 1909, 243 sq.).

          Jeżeli zaś chodzi o liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych, zostało ono ustanowione przez papieża Piusa VII w 1815 r. Papież w roku 1814 został uwolniony z więzienia Fontainebleau, gdzie był przetrzymywany z rozkazu Napoleona( ogólnie więziony był przez 5 lat, od roku 1808, najpierw przez 3 lata w Savona) i rok później wprowadził to święto w diecezji rzymskiej i Państwie Kościelnym jako wotum dziękczynne za opiekę Matki Bożej nad Kościołem, wyznaczając jego obchód na 24 maja, dzień rocznicy jego powrotu do Rzymu. Do rozwoju kultu MB Wspomożenia Wiernych przyczynili się zwłaszcza salezjanie. Już św. Jan Bosko, który w trudnych chwilach wzywał Maryję pod tym tytułem i zawsze bywał wysłuchany, zbudował ku Jej czci macierzysty kościół swojego Zgromadzenia w Turynie, poświęcony w roku 1868.

          W roku 1959 na prośbę biskupów wspomnienie to zostało wprowadzone również w Kościele w Polsce i zgodnie z aktualnym kalendarzem liturgicznym obchodzone jest 24 maja.

         Treścią tego święta jest dziękczynienie Bogu za dar Matki, która otacza swoją opieką nie tylko poszczególne jednostki, ale także cały Lud Boży oraz wyznanie wiary w Jej przemożną nad nim pieczę.