Numer konta: 29 8876 0009 0035 1418 2000 0002

 

Notatka informacyjna (RODO)

Strona Internetowa Parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku mbwwkluczbork.pl  jest wydawana przez rzymsko-katolicką Parafię Matki Bożej Wspomożenia Wiernych ul. Marii Skłodowskiej Curie 8, 46-200 Kluczbork i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej. Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie Internetowej parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone zostały na podstawie prawa.

 

  W naszej parafii od 2006 roku, istnieje przy starszej grupie (1998r.) młodzieżowa grupa Wspólnoty Krwi   Chrystusa, do której należy obecnie 6 osób. Młodzież spotyka się, na cotygodniowych spotkaniach przy   Rozważaniu Pisma Świętego, które polega na tym, że poprzez modlitwę i wspólne rozważanie, przeważnie   niedzielnej Ewangelii, pragniemy dowiedzieć się, przy pomocy Ducha Świętego, co dziś Jezus chce nam   powiedzieć poprzez Swoje Słowo.Po rozważaniu następuje wymiana doświadczeń, każdy z grupy dzieli się tym   zdaniem czy słowem z Ewangelii, które do niego najbardziej przemówiło. Następnie następują, tzw. "akty       strzeliste", czyli akty uwielbienia, dziękczynienia, przeproszenia i prośby skierowane do Pana. Akty te przeważnie   opierają się na danym fragmencie Ewangelii, ale nie tylko, powierzamy tez sprawy Wspólnoty, każdego członka i   sprawy całej parafii. Później następują modlitwy, przeważnie skierowane dziękczynienie za przelaną Krew   Chrystusa i są omawiane różne sprawy dot. całej Wspólnoty jak i Parafii.

        Patronami Wspólnoty są Św. Kasper del Bufalo i św. Maria de Mattias. Duchową opiekę w parafii nad WKC sprawuje ks. Wojciech Kuzyszyn, natomiast naszą formacją zajmują się Misjonarze Krwi Chrystusa (CPPS),którzy organizują dla grupy, jak i też ogólnie dla wszystkich chętnych rekolekcje, czuwania nocne i skupienia. Grupa  posiada swojego animatora, który jest odpowiedzialny za grupę, i który zdaje sprawozdanie z działania grupy, na co miesięcznych spotkaniach animatorów parafialnych w Opolu. Animatorem całej Wspólnoty jest Arkadiusz. W parafii poza naszą duchowością, zajmujemy się także organizowaniem różnych misteriów, "dekoracją" Mszy św, pomocą ludziom potrzebującym, etc. Mamy także w pierwszy czwartek miesiąca swoja świętą Godzinę Adoracji o 17.15, na których polecamy Najświętszemu Sakramentowi nasze troski, radości i zmartwienia. Wszystko to, by była oddana Chwała Panu.

 

        Zapraszamy Wszystkich chętnych na spotkania całej Wspólnoty do bocznej zakrystii w kościele, które odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godzinie 16.00

Zawołanie Wspólnoty: Błogosławiona Krew Jezusowa! Na wieki Błogosławiona!