Dyspensa Biskupa Opolskiego na piątek 11 listopada 2022 r.