VI Światowy Dzień Ubogich

VI Światowy Dzień Ubogich

W niedzielę 13 listopada obchodzić będziemy VI Światowy Dzień Ubogich, któremu towarzyszyć będzie hasło:  „Chrystus dla was stał się ubogim” (por. 2 Kor 8, 9). O godz. 11.00 w kościele seminaryjno-akademickim będzie sprawowana Msza św. w intencji osób ubogich i potrzebujących, a po niej w auli seminaryjnej zostanie przygotowany m.in. ciepły posiłek. Jednocześnie zachęcamy wszystkich diecezjan, aby szczególnie w tym dniu w parafiach objąć modlitwą osoby ubogie i potrzebujące, a także, na miarę swoich możliwości, zorganizować dla nich konkretną pomoc. Pięknym gestem solidarności może stać się wsparcie finansowe na rzecz Domów Nadziei w Opolu i Dylakach, które są prowadzone przez s. M. Aldonę Skrzypiec SSpS , jałmużnika biskupa opolskiego. W Domu Nadziei w Opolu pomoc znajduje każdego dnia ok. 50-80 osób. Od stycznia br. działa także drugi Dom Nadziei, który mieści w Dylakach. Tam miejsce zamieszkania i wspólnotę życia znajdują osoby pragnące wyjść z bezdomności. Można je wesprzeć poprzez wpłaty na diecezjalne konto: 86 1240 5178 1111 0010 8711 8310 z dopiskiem „na potrzeby ubogich”. 

O nas

Kościół Matki Bożej Wspomożenia Wiernych – rzymskokatolicki kościół parafialny znajdujący się w Kluczborku. Kościół należy do parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku w dekanacie Kluczbork, diecezji opolskiej. Dnia 30 września 2007 roku, pod numerem A-56/2007 obiekt został wpisany do rejestru zabytków województwa opolskiego.