Kolędowanie z orkiestrą z Bażan i opłatek grup parafialnych

W Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) w naszej parafii odbyło się spotkanie opłatkowe grup parafialnych. Wydarzeniu towarzyszyło wspólne kolędowanie pod przewodnictwem orkiestry z Bażan. Po wysłuchaniu przygotowanego przez nich repertuaru ks. Mateusz złożył wszystkim zebranym życzenia, po których każdy mógł podzielić się opłatkiem. Na podwórku przygotowany został mały poczęstunek. Każdy mógł posmakować piernika oraz grzańca lub herbaty zimowej przygotowanej przez ks. Łukasza. Nad całym wydarzeniem czuwał ks. Proboszcz.

O nas

Kościół Matki Bożej Wspomożenia Wiernych – rzymskokatolicki kościół parafialny znajdujący się w Kluczborku. Kościół należy do parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku w dekanacie Kluczbork, diecezji opolskiej. Dnia 30 września 2007 roku, pod numerem A-56/2007 obiekt został wpisany do rejestru zabytków województwa opolskiego.