Jasełka przygotowane przez dzieci i młodzież

W Niedzielę Chrztu Pańskiego, kończącą liturgiczny czas Bożego Narodzenia nasza parafia za sprawą dzieci i młodzieży została przeniesiona do wydarzeń betlejemskiej nocy. Byli Aniołowie, zwiastujący pasterzą, że Bóg się narodził. Byli Trzej Królowie niosący kosztowne dary. Oczywiście nie zabrakło najważniejszych bohaterów, czyli Świętej Rodziny. Nad całością spektaklu czuwał ks. Łukasz. 

O nas

Kościół Matki Bożej Wspomożenia Wiernych – rzymskokatolicki kościół parafialny znajdujący się w Kluczborku. Kościół należy do parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku w dekanacie Kluczbork, diecezji opolskiej. Dnia 30 września 2007 roku, pod numerem A-56/2007 obiekt został wpisany do rejestru zabytków województwa opolskiego.