Domowy Kościół

Ruch Światło-Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w gałęzi rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół. Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło-Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnoty wspólnot.

Znakiem Ruchu Światło-Życie jest starochrześcijański symbol fos-zoe (gr. słowa światło i życie splecione literą omega, tworzące krzyż). Duchowość Ruchu Światło-Życie została wyrażona w "Drogowskazach Nowego Człowieka". Małżonkowie żyjąc treścią "Drogowskazów" realizują je w "Zobowiązaniach Domowego Kościoła". Kościół Domowy jest gałęzią Ruchu Światło - Życie, do którego należą małżeństwa i ich rodziny. Małżonkowie, dzięki wytrwałej modlitwie, zwłaszcza modlitwie małżeńskiej i dzięki poznaniu Słowa Bożego w odniesieniu do swojego codziennego życia stają się silniejsi i nie ulegają zwątpieniom odbierającym sens ich małżeństwu. Są świadomi swej godności i wartości jaką otrzymali przez sakramenty święte - szczególnie przez sakrament małżeństwa

Celem Oazy jest formowanie dojrzałych chrześcijan i budowanie wspólnoty Kościoła poprzez ewangelizację i formację, odnowę liturgii, budowanie braterskich wspólnot oraz tworzenie dzieł mających na celu przemianę świata w duchu Ewangelii. Do ruchu może włączyć się każdy katolik.

Kręgi skupiają 4-7 rodzin. Zadaniem Kręgu jest wspólna modlitwa, spotkanie ze Słowem Bożym oraz wzajemna pomoc. Podczas spotkań, w których uczestniczy zawsze kapłan, ma miejsce dzielenie się radościami i smutkami codzienności oraz wspieranie się wzajemnie w formacji.
Krąg jest miejscem - oazą rozwoju miłości, jaką stwórca obdarza swoje dzieci.

Program formacji jest dostosowany do możliwości i potrzeb każdej rodziny. Zawiera on skromne, ale skuteczne środki takie jak: codzienna modlitwa osobista, małżeńska i rodzinna, krótkie, ale regularne rozważanie fragmentu Pisma Świętego w odniesieniu do własnego życia, dialog małżonków, oraz uczestnictwo raz w miesiącu w spotkaniu grupy zwanej Kręgiem Kościoła Domowego.

Odpowiedzialność za całość Ruchu sprawuje Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie. Na szczeblu kraju, diecezji i parafii odpowiedzialność pełnią moderatorzy krajowi, diecezjalni i parafialni. Każdy moderator pełni swą posługą wraz z zespołem diakonii. Diakonię moderacji mogą pełnić zarówno osoby świeckie, jak i duchowne.

Kapłani w Ruchu spełniają rolę moderatorów, a nie należący do niego - opiekunów. Spoczywa na nich odpowiedzialność za duchową formacją uczestników Ruchu i eklezjalność wspólnot.

Członkowie ruchu mają nadzieję wzrastać duchowo w wierze, świadomi zagrożeń idących ze strony świata, mają nadzieję i na taki wzrost swoich dzieci w środowisku które jemu sprzyja.

Za kręgi Domowego Kościoła w naszej parafii odpowiedzialny jest ks. Łukasz Klęczar. 

W ramach Domowego Kościoła działa Diakonia wyzwolenia, której opiekunem jest ks. Marek Trzeciak. Jej spotkania odbywają się w ostanie piątki miesiąca o godzinie 19.00 w salce na plebani. 

 

O nas

Kościół Matki Bożej Wspomożenia Wiernych – rzymskokatolicki kościół parafialny znajdujący się w Kluczborku. Kościół należy do parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku w dekanacie Kluczbork, diecezji opolskiej. Dnia 30 września 2007 roku, pod numerem A-56/2007 obiekt został wpisany do rejestru zabytków województwa opolskiego.