Franciszkański Zakon Świeckich

Franciszkański Zakon Świeckich żyjący charyzmatem swego zakonodawcy istnieje w parafii od bardzo dawna, sięgający czasów tzw. tercjarzy, którzy są wspominani w najstarszych zapiskach parafialnych. Sztandar był ufundowany ok.1950 roku. Akt Erygowania Kanonicznego Wspólnoty w Parafii pw. MBWW nadany był w 1981 roku. W 2001 roku FZŚ liczyło 27 członków, zmarło w tym czasie 13 naszych członków obecnie wspólnota liczy 44 profesów, czyli tych, którzy złożyli profesję wieczystą. Przynależność nasza jest do Regionu Opole – Gliwice. Obecnie na nasz. Region nasz należy do Prowincji św.Jadwigi Śląskiej we Wrocławiu. 

Święty Franciszek z Asyżu (1181-1226), obok św. Antoniego z Padwy, jest najbardziej znanym i kochanym świętym w Kościele. Sprawiają to szczególne cnoty, przez które jest tak bardzo bliski i kochany. Tymi charakterystycznymi cnotami są: ewangeliczne ubóstwo, pokora i prostota życia, miłość do wszystkich stworzeń, wielka gorliwość apostolska oraz dziecięce umiłowanie Niepokalanej, którą uczynił patronką FZŚ i nazwał Królową Zakonu Serafickiego (czyli anielskiego). Był wolnym wewnętrznie człowiekiem, wybierając drogę ubóstwa, uwolnił się od chciwości i uzależnienia od materii. W niczym nie szukał własnej chwały, towarzyszyła mu zawsze prostota życia, pogoda ducha i radość serca. Cechuje ona św. Franciszka nawet w przeciwnościach i prześladowaniach. We wszystkich stworzeniach widział potęgę i mądrość Boga. Wszystkie nazywał swoimi braćmi i siostrami. Dlatego też się go nie lękały i słuchały uważnie. Od początku wejścia na drogę służby Bogu Franciszek pałał wielką gorliwością w zbawianiu dusz ludzkich. Głosił kazania w kościołach i na placach. Braci wysyłał po dwóch, aby głosili nauki i wzywali do pokuty. W trosce o ludzi biednych, którzy nie mogli udać się do Ziemi Świętej wyprosił u Ojca Świętego łaskę uzyskania odpustu zupełnego, czyli darowania wszystkich kar doczesnych pod pewnymi  warunkami a dzisiaj rozszerzonego na kościoły i kaplice na całym świecie (odpust Porcyjunkuli).    

Dał Kościołowi przeżywanie sceny Bożego Narodzenia. Pierwszy raz urządził przeżycia na żywo w Greccio w 1223 roku. Od tego czasu przeniosła się tradycja szopki do wszystkich świątyń katolickich.

Najsłynniejszym wydarzeniem w życiu św. Franciszka było otrzymanie stygmatów na Górze La Verna. Przez papieża został nazwany „drugim Chrystusem" iż wiernie naśladował życie Chrystusa swego Mistrza, upodabniając się do Niego i w cierpieniu. Swoją osobowością pociągał za sobą dużą liczbę naśladowców w przeszłości i współcześnie. Najliczniejszym Zakonem w Kościele jest zakon Franciszkański w swych licznych rozgałęzieniach. Ma najwięcej świętych i błogosławionych. Stolica Apostolska nadała dla członków FZŚ dziewięć odpustów zupełnych w ciągu roku liturgicznego.

Członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich często wyróżnia Znak TAU. To znaczenie pochodzi z Księgi Ezechiela ( 9, 4-6 ) Jest ostatnią literą alfabetu hebrajskiego, ma kształt krzyża, jest znakiem, który nosi się na czole, jeśli okazuje się całym swoim postępowaniem oddziaływanie krzyża, jak mówi Apostoł, krzyżuje się swoje ciało z jego namiętnościami i pożądaniami. Św. Franciszek umieszczał ten znak na wysyłanych listach, dokumentach i celach klasztornych. Od 1223 r. staje się pieczęcią konwentu Calvi i całej prowincji korsykańskiej braci mniejszych. Używanie go do dziś jest żywą tradycją duchowych córek i braci św. Franciszka. Pozdrowieniem Franciszkańskim jest Pokój i Dobro!

Próbujemy i my lepiej poznać życie tego świętego by według jego wzoru nam się również powiodło zmieniać siebie, zbliżyć się bardziej do Chrystusa, żyć według Jego Ewangelii i pomagać Kościołowi.

Franciszkański Zakon Świeckich żyjący charyzmatem swego zakonodawcy istnieje w parafii od bardzo dawna, sięgający czasów tzw. tercjarzy, którzy są wspominani w najstarszych zapiskach parafialnych. Sztandar był ufundowany ok.1950 roku. Akt Erygowania Kanonicznego Wspólnoty w Parafii pw. MBWW nadany był w 1981 roku. W 2001 roku FZŚ liczyło 27 członków, zmarło w tym czasie 13 naszych członków obecnie wspólnota liczy 44 profesów, czyli tych, którzy złożyli profesję wieczystą. Przynależność nasza jest do Regionu Opole – Gliwice. Obecnie na nasz. Region nasz należy do Prowincji św.Jadwigi Śląskiej we Wrocławiu. 

Działalność w parafii:

Staramy się szczególnie o świadectwo parafianina żyjącego na co dzień Ewangelią. Dbamy o to, aby nasze Msze św. patronalne były z oprawą liturgiczną. Ze sztandarem bierzemy udział we wszystkich procesjach. Włączamy się w życie Kościoła w/g wskazań Soboru Watykańskiego II, we wszelkie potrzeby parafii zgodnie z potrzebami sygnalizowanymi przez ks. Proboszcza oraz duszpasterzy miejsca oraz wyższych nadzorów wspólnot. Niektórzy członkowie udzielają się charytatywnie, odwiedzamy chorych naszych członków, wspomagamy misje franciszkańskie oraz rozwijamy swój apostolski charyzmat w grupach i wspólnotach modlitewnych. Zafascynowani duchem św. Franciszka naśladujemy go, jego apostolstwo oraz licznych świętych i błogosławionych tego zakonu np. św. Ojca Pio, który został obrany patronem naszego Regionu i bł. Anielę Salawę patronkę FZŚ w Polsce a także tercjarza św. Zygmunta Gorazdowskiego, którego relikwie są w naszej świątyni. 6 stycznia ks. Proboszcz uroczyście oddaje Wspólnotę FZŚ Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, które czcimy szczególnie oraz oddajemy wielką cześć Miłosierdziu Bożemu. 8 grudnia ponawiamy oddanie się Najświętszej Maryi Pannie Niepokalanie Poczętej z odnowieniem profesji wg zaleceń FZŚ. Staramy się usilnie naśladować cnoty Niepokalanej, włączamy się w różne formy szerzenia kultu maryjnego. Wszyscy członkowie należą do Róż Różańcowych i włączają się we wszystkie formy modlitwy w parafii. W ramach wspólnoty można objąć duchową adopcją kapłana w Apostolacie Modlitwy za Kapłanów „Margaretka", całkowite oddanie się Matce Bożej w „Rycerstwie Niepokalanej" a także Apostolstwie Szkaplerza Karmelitańskiego. Większość korzysta z codziennej Mszy św. Jest prowadzona Kronika Wspólnoty i inne obowiązujące księgi.

Odpusty zupełne dla członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich:
• W dniu rozpoczęcia okresu formacji nowicjatu, profesji, jubileuszu i wizytacji.
• Bł. Luchezjusza (28 kwietnia)
• Św. Małgorzaty z Kortony (16 maja)
• Najświętszej Maryi Panny Anielskiej (2 sierpnia)
• Św. Klary (12 sierpnia)
• Św. Ludwika (25 sierpnia)
• Św. Franciszka z Asyżu (4 października)
• Św. Elżbiety Węgierskiej (17 listopada)
• Wszystkich Świętych Zakonu Serafickiego (29 listopada)
• Niepokalanego Poczęcia NMP (8 grudnia)

Według Konstytucji i Reguły FZŚ są 3-letnie kadencje w wyborach do Rady Wspólnoty. Podczas ostatnich wyborów została wybrana Rada Wspólnoty z przełożoną Marią Brzózką.

Opiekunem i asystentem duchowym Wspólnoty Miejscowej FZŚ jest ks. Proboszcz Wojciech Wąchała.

Jeżeli fascynuje Cię ta duchowość i masz powołanie do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, który jest otwarty dla każdego stanu świeckiego oraz kapłanów zapraszamy w każdą II niedzielę m-ca o godz.17:00 w kościele.

 

O nas

Kościół Matki Bożej Wspomożenia Wiernych – rzymskokatolicki kościół parafialny znajdujący się w Kluczborku. Kościół należy do parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku w dekanacie Kluczbork, diecezji opolskiej. Dnia 30 września 2007 roku, pod numerem A-56/2007 obiekt został wpisany do rejestru zabytków województwa opolskiego.