Wspólnota NSPJ i Miłosierdzia Bożego

Stowarzyszenie Najświętszego Serca Pana Jezusa istniało w parafii od bardzo dawna. Od 1990 roku powstała Wspólnota Miłosierdzia Bożego a od momentu Intronizacji figury Serca Jezusowego w bocznym ołtarzu w 1994 roku zaistniała jako Wspólnota Najświętszego Serca Pana Jezusa i Miłosierdzia Bożego, łącząc te dwa kulty. W Niedzielę Miłosierdzia 2004 roku przeżyliśmy uroczyste wprowadzenie relikwii św. s. Faustyny do naszej parafii, po uprzednim nawiedzeniu wszystkich rodzin członków wspólnoty. W 1995 roku wspólnota ufundowała chorągiew Jezusa Miłosiernego i s. Faustyny a uroczyste poświęcenie odbyło się w pamiętną Niedzielę Miłosierdzia Bożego po śmierci Sł. Bożego Jana Pawła II. Wspólnocie patronują Księża Pallotyni i jest w Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego, które jest Stowarzyszeniem na Prawach Papieskich ze Statutem zatwierdzonym przez Stolicę Apostolską. Czyli ZAK to: Księża Pallotyni, Siostry Pallotynki i świeccy. Opiekunką ZAK jest Maryja Królowa Apostołów w Wieczerniku podczas Zesłania Ducha Świętego, jest to zatem wspólnota apostolska i wieczernikowa.

Kapłani żywo propagują 9 I-szych Piątków m-ca a my staramy się je praktykować. W każdy 1-szy Piątek miesiąca jest Msza św. w intencji wspólnoty i Adorujemy Najświętszy Sakrament, włączając się w odmawianą Litanią do Najśw. Serca Pana Jezusa przez kapłanów. Członkowie starają się szerzyć kult apostołki św. Małgorzaty Alacoque, która przekazała światu obietnice co do czci Serca Jezusowego dotyczące Nowenny 9-ciu I Piątków Miesiąca. Gorejące Serce Zbawiciela odnawia świat. Chrystus chce aby uczcić Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Prosi aby przystąpić wtedy do Stołu Pańskiego celem wynagrodzenia zniewag, jakich doznaje, gdy jest wystawione na ołtarzach, a obiecuje, że otworzy Je tym, którzy będą oddawać Mu cześć. Podaje też wspaniałe Obietnice dla tych, którzy odprawią z wiarą Nowennę 9-ciu I Piątków Miesiąca. (Obietnice Droga do Nieba str.141).

Wspólnota w szczególny sposób czci Miłosierdzie Boże, o którym przypomina zbolałej ludzkości Jezus a przekazuje przez swoją sekretarkę św. s. Faustynę. Staramy się rozpowszechniać ten kult za Janem Pawłem II, który wołał w Łagiewnikach: „stąd ma wyjść iskra, która przygotuje świat na ostateczne Jego przyjście, trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać.

W tym nabożeństwie najważniejszą sprawą jest ufność; Jezu, ufam Tobie! Nabożeństwo prowadzi, również do czynnej miłości bliźniego realizowanej czynem, słowem i modlitwą, czyli uczynków względem duszy i ciała. Obraz Miłosierdzia Bożego jest naczyniem czerpania łask a Święto Miłosierdzia Bożego z wyjątkową łaską całkowitego odpuszczenia win i kar. Godzina Miłosierdzia jest szczególnym czasem łaski miłosierdzia dla świata a z Koronką Pan Jezus związał szereg obietnic. Chociażby tą: kto chociaż raz zmówi tę Koronkę nie zginie, kiedy będą nią modlić się przy konającym Bóg stanie się miłosiernym Ojcem a nie samą sprawiedliwością.

Jezus obiecuje, że On sam będzie bronić w godzinie śmierci wszystkich, którzy głosili Jego wielkie miłosierdzie, a jeszcze za życia cieszyć się będą Jego szczególną opieką.

Formacja w parafii prowadzona jest przez comiesięczne spotkania z konferencją prowadzoną przez księdza opiekuna wspólnoty i pochylaniem się nad Słowem Bożym metodą lectio divina. Na formacyjne Dni Skupienia przyjeżdża również ksiądz pallotyn, w których uczestniczą chętni czciciele Miłosierdzia Bożego z okolicy. Oprócz tego jesteśmy uczestnikami rekolekcji w Dolinie Miłosierdzia, Sympozjów i Kongresów Miłosierdzia Bożego i Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego w Częstochowie i dla animatorów , moderatorów w Warszawie/Konstancin.

Naszej działalności przyświecają słowa Ojca św. J.P.II z Łagiewnik a dewizą św. W. Pallottiego są słowa św. Pawła: ,,Miłość Chrystusa przynagla nas", oraz słowa: „Ad infinitam Dei Gloriam". Czyli apostolstwo na wszelkie możliwe sposoby w zależności od potrzeb i Woli Bożej. Współpraca z Bogiem dla większej chwały Bożej i zbawienia dusz. Św. Wincenty Pallotti to ksiądz wielkiego serca, miłosierdzia względem ubogich na duchu i ciele, to prekursor apostolstwa świeckich w Kościele. Wyprzedził o 100 lat Sobór Watykański II, jego dewizą było ożywiać wiarę, rozpalać miłość i jednoczyć wysiłki; współpraca duchownych ze świeckimi, z każdym człowiekiem dobrej woli, przez komunię i jedność: wszędzie, wszystkimi niezbędnymi siłami, stosownymi środkami oraz otwartością na wszystkich, ekumenizm a także otwartość na nie katolików.

W sposób szczególny przeżywamy Święto Miłosierdzia Bożego, które jest poprzedzone w naszej parafii Nowenną do Miłosierdzia Bożego a w październiku wspomnieniem św. s. Faustyny. Staramy się wypraszać łaski dla nas i świata całego poprzez modlitwę Koronką, wypraszamy łaski w Godzinie Miłosierdzia – Śmierci Pana Jezusa. Odbywają się Nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego w piątki a w I niedzielę m-ca z ucałowaniem relikwii św. s. Faustyny. W I Piątki jest Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Członkowie są w Różach Różańcowych, jest możliwość modlitwy za kapłanów w Apostolacie „Margaretka", oddanie się Niepokalanej w „Rycerstwie Niepokalanej", przyjęcie szkaplerza karmelitańskiego i apostolstwo modlitwy różańcowej na wzór św. Faustyny, którą w sposób szczególny prowadziła Matka Boża i św. W. Pallottiego, który przeżył zaślubiny duchowe z Niepokalaną. Centrum duchowości to Eucharystia. Członkowie są w kilku grupach parafialnych, również w Caritas, a także Świetlicy Dziecięcej Caritas, wpierają misje pallotyńskie, służą pomocą Kościołowi. Prowadzona jest Kronika Wspólnoty.

Animatorem Wspólnoty jest Maria Brzózka.

Opiekunem duchowym jest ks. Marek Trzeciak.

Spotkania Wspólnoty odbywają się w pierwsze niedziele miesiąca po nabożeństwie popołudniowym. 

O nas

Kościół Matki Bożej Wspomożenia Wiernych – rzymskokatolicki kościół parafialny znajdujący się w Kluczborku. Kościół należy do parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku w dekanacie Kluczbork, diecezji opolskiej. Dnia 30 września 2007 roku, pod numerem A-56/2007 obiekt został wpisany do rejestru zabytków województwa opolskiego.