parafialna kancelaria

 

Czynna od poniedziałku do piątku
od godz. 8.00 do 11.00

(w środę dyżur ks. proboszcza)
oraz w środę, czwartek i piątek

od godz. 16.00 do 17.00

      Istniejący w XIX w. kościółek św. Piotra i św. Pawła stał się niewystarczający dla powiększającej się parafii. W listopadzie 1910 rozpoczęto prace przy wykonywaniu fundamentów. We wrześniu 1911 ustawiono więźbę dachową i 25 metrową wieżę. Zimą z 1911 na 1912, rozpoczęto urządzanie wnętrza kościoła. Drewniane wyposażenie wykonali stolarze z Żórawiny Wrocławskiej. Ołtarz główny z bogatą ornamentyką snycerską i ambonę wykonano w Monachium. Ołtarze boczne są dziełem rzeźbiarza Frilhase z Erfurtu, a witraże pochodzą z warsztatu Linnemana z Frankfurtu nad Menem. 1 czerwca 1913 kardynał Jerzy Kopp z Wrocławia konsekrował świątynię.

Relacja z Jezusem - kazanie ks. Łukasz

Jezus naucza

Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem : „Odszedł od zmysłów”. Natomiast uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: „Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy”. Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: «Jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nie, nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę powiadam wam: wszystkie grzechy bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego». Mówili bowiem: „Ma ducha nieczystego”. Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: „Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie”. Odpowiedział im: „Któż jest moją matką i którzy są braćmi?” I spoglądając na siedzących wokoło Niego rzekł: „Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką”. (Mk 3,20-35)

 

Posłuchaj kazania.

 

Zaproszenie na 13 czerwca - Nabożeństwo Fatimskie

image1097

Informacje na temat planowanych prac w otoczeniu kościoła

Prosimy o zapoznanie się z tekstem i plakatem informacyjnym na temat planowanych prac w otoczeniu naszego kościoła, których celem jest podniesienie jego walorów estetycznych i stopnia bezpieczeństwa. Wymaganą pod tym względem przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu dokumentację, przygotował dr inż. arch. kraj. Łukasz Dworniczak z Wrocławia. Zyskała ona konserwatorską akceptację. Mamy wszelkie potrzebne pod tym względem zezwolenia na realizację zamierzonych prac (do 28. 02. 2020 r.). Ponieważ w wyglądzie otoczenia naszego kościoła wiele się zmieni, prosimy Parafian o zapoznanie się z przedstawioną niżej informacją autorstwa pana dra Łukasza Dworniczaka.

image1096

 

 

Szanowny księże proboszczu,

Drodzy Parafianie,

Wspólnota, w której się znajdujemy - Kościół parafialny pod wezwaniem Matki Bożej Wspomożenia Wiernych - jest czwartą świątynią w dziejach parafii rzymskokatolickiej w Kluczborku, której początki sięgają XIII stulecia.

 

Czytaj więcej...

Diecezjalne Rekolekcje z Apostolstwa Dobrej Śmierci

image1095

Diecezjalne Rekolekcje z Apostolstwa Dobrej Śmierci, które odbędą się od 15 - 17 czerwca Klasztorze Księży Sercanów w Kluczborku. Wygłosi je Dyrektor Apostolstwa Dobrej Śmierci ks. Grzegorz Górnik z Górki Klasztornej Rozpoczęcie w piątek o godz. 16.00, a zakończenie w niedzielę obiadem ok. godz. 13.00. Serdecznie zapraszamy wszystkich członków ADŚ oraz wszystkich chętnych. Zapisy oraz informacje u zelatorki Marii Brzózka

 

Program:

Rekolekcje Apostolstwa Dobrej Śmierci
Kluczbork 15 – 17 czerwca 2018 r.

„Maryja – szczególne narzędzie Bożej łaski”

Czytaj więcej...

Zaangażowanie - Kazanie ks. Tomasza J.

leżak

Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat wśród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze rzekli do Niego: „Patrz, czemu oni robią w szabat to, czego nie wolno?” On im odpowiedział: „Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie, i był głodny on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom”. I dodał: „To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest panem szabatu”. Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschłą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć.  On zaś rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: „Stań tu na środku”. A do nich powiedział: „Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie ocalić czy zabić?” Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy wkoło po wszystkich z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serca, rzekł do człowieka: „Wyciągnij rękę”. Wyciągnął i ręka jego stała się znów zdrowa. A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz odbyli naradę przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić. (Mk 2,23-28)

Posłuchaj kazania.

Pielgrzymka dzieci I komunijnych na Jasną Górę -19.05.2018

image1084

Zobacz zdjęcia.

Obraz Boga Ojca - kazanie ks. Tomasz D.

obraz ojca

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. (Mt 28,16-20)

 

 

Posłuchaj kazania.

Msza z ok. 50-lecia Szkoły Muzycznej w Kluczborku

photo 1492563817904 5f1dc687974fW niedzielę, 27 maja br. o godz. 19.00 zostanie odprawiona Msza św. w intecji 50-lecia Szkoły Muzycznej w Kluczborku. 

W czasie uroczystej Mszy św. oprawę muzyczną wykanają chór i orkiestra szkoły. Serecznie zapraszamy!

DZIEŃ SKUPIENIA DLA CZCICIELI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 02.06.2018

sanna5DZIEŃ SKUPIENIA DLA CZCICIELI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

2 CZERWCA - 1 SOBOTA MIESIĄCA

OD GODZ. 9.00 - 11.30

 ZAPRASZAMY !!!

DO NASZEGO KOŚCIOŁA MBWW NA DZIEŃ SKUPIENIA DLA WSZYSTKICH CHĘTNYCH CZCICIELI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

TEMAT: „ BŁ. ELŻBIETA SANNA ORĘDOWNICZKĄ BOŻEGO MIŁOSIERDZIA”

PROWADZI KS. JERZY BIEŃKOWSKI SAC – PALLOTYN Z CZĘSTOCHOWY

Z DOLINY MIŁOSIERDZIA

W PROGRAMIE:

- PRZYWITANIE

- KONFERENCJA

- ADORACJA ( 1 CZ. RÓŻAŃCA, 15 MIN. ROZWAŻANIE, SAKRAMENT POKUTY)

- EUCHARYSTIA W DUCHU ZADOŚĆUCZYNIENIA NIEPOKALANEMU SERCU MARYI Z HOMILIĄ.

 

Zobacz zdjęcia.

Osoba Ducha Świętego - kazanie ks. Łukasz

 Duccio di Buoninsegna Pentecost WGA06739Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi».  (J 15,26-27; 16,12-15)

 

Posłuchaj kazania.