parafialna kancelaria

Czynna od poniedziałku do piątku
od godz. 8.00 do 11.00

(w środę dyżur ks. proboszcza)
oraz we wtorek i czwartek
(dyżury ks. wikariuszy)

od godz. 16.00 do 17.00

      Istniejący w XIX w. kościółek św. Piotra i św. Pawła stał się niewystarczający dla powiększającej się parafii. W listopadzie 1910 rozpoczęto prace przy wykonywaniu fundamentów. We wrześniu 1911 ustawiono więźbę dachową i 25 metrową wieżę. Zimą z 1911 na 1912, rozpoczęto urządzanie wnętrza kościoła. Drewniane wyposażenie wykonali stolarze z Żórawiny Wrocławskiej. Ołtarz główny z bogatą ornamentyką snycerską i ambonę wykonano w Monachium. Ołtarze boczne są dziełem rzeźbiarza Frilhase z Erfurtu, a witraże pochodzą z warsztatu Linnemana z Frankfurtu nad Menem. 1 czerwca 1913 kardynał Jerzy Kopp z Wrocławia konsekrował świątynię.

Triduum Paschalne 2018

Triduum plakat 1

 

Wielki Czwartek - Liturgia Wieczerzy Pańskiej -  zobacz zdjęcia.

Wileki Piątek - Liturgia Męki Pańskiej - zobacz zdjęcia.

Wielka Sobota - Liturgia Wigilii Paschalnej zobacz zdjęcia.

 

Spowiedź święta:

Wielki Czwartek i Piatek: od 6.00 do 17.00 (z przerwą od 11.00-14.00)

W Wielką Sobotę: od 6.00 do 16.00

 

Poświęcenie pokarmów:

  • w kościele od 11.00 do 16.00 (o pełnej godzinie),
  • Ligota Górna o godz. 11.00,
  • Bogdańczowice o godz. 11.30.

REKOLEKCJE DLA WOLONTARIUSZY CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ (WIELKI POST 2018r.)

 

caritasREKOLEKCJE DLA WOLONTARIUSZY CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ

GÓRA ŚWIĘTEJ ANNY, WIELKI POST 2018r.

W czasie Wielkiego Postu bardziej niż w innych okresach roku przychodzi czas na refleksje, zadumę i modlitwę. Co roku odbywają się rekolekcje parafialne dla parafian, są rekolekcje szkolne dla dzieci i młodzieży, są też organizowane rekolekcje dla członków Parafialnych Zespołów Caritas.

Do tej pory takie rekolekcje odbywały się w Głuchołazach, w tym roku były na Górze św. Anny. Byli na nich przedstawiciele naszego Parafialnego Zespołu Caritas. Ćwiczenia duchowe rozpoczął  2 marca w piątek, Ks. Arnold Drechsler , dyrektor Caritas Diecezji Opolskiej. Mówił między innymi o różnicy między pomaganiem , a  dawaniem, o diakonii prawdy i o wielu innych aspektach pracy w wolontariacie.

Czytaj więcej...

Słuchanie sumienia - kazanie ks. dk. Paweł

photo 1483706600674 e0c87d3fe85bZiarno, które wpadłszy w ziemię obumrze, przynosi plon obfity Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: „Panie, chcemy ujrzeć Jezusa”. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: „Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbij imię Twoje”. Wtem rozległ się głos z nieba: „I uwielbiłem, i znowu uwielbię”. Tłum stojący usłyszał to i mówił: „Zagrzmiało!” Inni mówili: „Anioł przemówił do Niego”. Na to rzekł Jezus: „Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie”. To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. (J 12,20-33)

Posłuchaj.

Jezus jest światłem i miłością - kazanie ks. Tomasz D.

photo 1459356067573 0a190eb1fcf5Jezus powiedział do Nikodema: „Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu”. (J 3,14-21)

 

Posłuchaj.

Kiermasz Wielkanocny ŚDS (2018)

Kiermasz Wielkanocny ŚDS 2018 plakat

Rejonowe Spotkanie Misyjne marzec 2018

Rejonowe Spotkanie Misyjne 009Rejonowe Spotkanie Misyjne

W sobotę, 24 marca br. w Domu Katechetycznym przy ul. Katowickiej 3 odbędzie się tradycyjne już, wiosenne Rejonowe Spotkanie Misyjne. Rozpocznie się ono o godzinie 10:00 Eucharystią sprawowaną w Zakopiance (kaplica Domu Katechetycznego) pod przewodnictwem dyrektora Papieskich Dzieł Misyjnych diecezji opolskiej i diecezjalnego referenta ds. misyjnych, ks. dr Stanisława Kleina.

Po Mszy św. w salce na parterze będzie miała miejsce część informacyjno – formacyjna, podczas której przy kawie z ciastem ks. Stanisław przedstawi aktualności ze świata misyjnego. Zawsze istnieje również możliwość zadawania pytań  na tematy związane z misjami.  Zakończenie spotkania planowane jest około godz. 13.

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którym sprawa głoszenia Dobrej Nowiny całemu światu nie jest obojętna – zarówno osoby przybywające na te spotkania od lat, jak i tych, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę o misyjnej działalności Kościoła!

1% podatku na Stowarzyszenie Pomocy Parafii MBWW (za rok 2017)

stowarzyszenia

ZACHĘCAMY DO WSPARCIA STOWARZYSZENIA POMOCY PARAFII MBWW W KLUCZBORKU

Z początkiem nowego roku kalendarzowego staniemy znowu wobec obowiązku rozliczeń podatkowych z Urzędem Skarbowym (Fiskusem). Od kilku już lat istniej możliwość przeznaczenia 1% swojego podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Do nich należy także założone w roku 2009 Stowarzyszenie Pomocy Parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku. Od tego czasu zwracamy się co roku do swoich dobrodziejów z prośbą o przeznaczenie swojego 1% na rzecz naszego Stowarzyszenia. Pozyskiwane środki są przeznaczane na remonty i modernizację naszych parafialnych obiektów.

Przypominam, że przekazując 1% swojego podatku dochodowego na rzecz parafialnego Stowarzyszenia, nie tracimy przy tym ani złotówki ze swych dochodów. Jedyne, co należy zrobić, to podczas rozliczenia PIT wpisać w odpowiedniej rubryce nazwę Stowarzyszenia i jego numer KRS: 0000329931.

               BÓG ZAPŁAĆ!

                                                                 ks. proboszcz Bernard Jurczyk

Historyczny pogrzeb

image23318 stycznia na naszym katolickim cmentarzu odbył się pochówek szczątków kluczborskich mieszkańców, na które natrafiono podczas rozbudowy Domu Katechetycznego przy ul. Katowickiej. Na pewien czas zostały wstrzymane prace remontowe, celem prac konserwatorskich. Okazuje się, że w XVII w. istniał w tym miejscu cmentarz gdzie chowano mieszkańców naszego miasta. W związku z tym Proboszcz ks. dr Bernard Jurczyk w kaplicy cmentarnej odprawił Mszę św. o spokój dusz pochowanych na cmentarzu w miejscu Domu Katechetycznego. Podczas homilii mówił iż pochowanie szczątków dawnych mieszkańców miasta jest naszym obowiązkiem, dla spokoju naszego sumienia. Mówił też, że jak budowano na tych samych fundamentach Dom Katechetyczny tak też wiarę należy budować na silnych fundamentach naszych przodków. Ks. Proboszcz bardzo serdecznie przywitał obecnych na pogrzebie: wiceburmistrza Romana Kamińskiego, archeologa Wojciecha Łonaka, inż. Andrzeja Arczyńskiego (nadzorcę inwestycji), Eugeniusza Kinasa (kierownika budowy), Wiktora Poloczka (wykonawcę inwestycji), oraz wspólnotę modlitewną Apostolstwa Dobrej Śmierci z zelatorką p. Marią. Szczątki naszych przodków zostały pochowane w sąsiedztwie grobów sióstr zakonnych ze Zgromadzenia św. Józefa, z zatkniętym krzyżem na mogile z napisem: Mieszkańcy Kluczborka grzebani w XVII i XVIII wieku.

Zobacz zdjęcia.

 

Ekstremalna Droga Krzyżowa 2018 - zapisy są już możliwe

edk plakat na wwwSerdecznie zapraszamy do udziału w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej! W tym roku po raz pierwszy wyruszy ona również z naszej parafii w piątek, 16 marca. Rozpoczniemy Mszą św. o godz. 19.00. Trasa będzie wiodła wokół Kluczborka, rozpocznie się i zakończy w naszym kościele. Zapisy, regulamin udziału oraz trasa dostępne są na stronie www.edk.org.pl. Więcej można przeczytać w wywiadzie z GN http://opole.gosc.pl/doc/3736859.Idziesz-sam-Z-krzyzem

Osoby, które z przyczyn zdrowotnych nie mogą wziąć udziału w EDK zapraszamy do nocnej adoracji Najświętszego sakramentu tej samej nocy do godz. 22.00 i od 4.00 rano do mszy porannej. 

Sumienie - kazanie ks. Bernard [04.03.2018]

dekalog rembrandt

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: "Zabierzcie to stąd i z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!" Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: "Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie". W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: "Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?" Jezus dał im taką odpowiedź: "Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo". Powiedzieli do Niego Żydzi: "Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?" On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w Jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku. (J 2, 13-25) 

Posłuchaj.