Słowa Ewangelii:

     Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę: woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę! Lecz oni zlekceważyli to i poszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy [ich], pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: Uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka, nie ubranego w strój weselny. Rzekł do niego: Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie mając stroju weselnego? Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. (Mt 22,1-14)

parafialna kancelaria

 

Czynna od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 11.00
(w środę dyżur ks. proboszcza)
oraz w środę, czwartek i piątek

od godz. 16.00 do 17.00

stowazyszenie pomocy parafii

Kluczbork na ŚDM

plakat page 004

Wakacje i czas urlopów

wakacje 2016

 

       Na progu wakacji i urlopów życzymy wszystkim Parafianom, szczególnie dzieciom i młodzieży, zdrowego i bezpiecznego wypoczynku, wielu radosnych przeżyć. Niech to będzie także czas wzrastania w nowe pokłady dobra i piękna. Przy wszystkich wakacyjnych fascynacjach nie zapominajmy o Bogu: o codziennej modlitwie i niedzielnej Mszy św.

 

 

PORZĄDEK WAKACYJNY

W ciągu tygodnia Msze św. będą odprawiane o godz. 7.00 i 18.00.

Msza św. w piątek o godz. 9.00 będzie odprawiana tylko! w 1. Piątek miesiąca.

Okazja do spowiedzi św.: pół godziny przed każdą Mszą św.

Nie będzie spowiedzi Ojców Sercanów (w sobotę od 16.00 do 17.30).

Kancelaria będzie czynna: Od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 11.00 oraz w środę i w piątek od godz. 16.00 do 17.00.

W lipcu i w sierpniu nie będzie też dyżuru radcy prawnego (będzie jeszcze w poniedziałek, 27 czerwca br.)

 

 

PIELGRZYMKI

9 lipca (sobota)- Parafialna pielgrzymka do Krzeszowa i w inne urocze zakątki Dolnego Śląska (szczegóły w gablotce). Zapisy w kancelarii albo u ks. Proboszcza. Cena 60 zł.

3-4 września (sobota-niedziela) parafialna pielgrzymka z okazji Jubileuszu Miłosierdzia mało znanymi śladami św. S. Faustyny (szczegóły na plakacie w gablotce);

Pielgrzymka Radia Maryja na Jasną Górę 10 lipca (niedziela).

 

ZMIANY KSIĘŻY WIKARYCH

Dekretem Księdza Biskupa Ordynariusza z dniem 24 sierpnia br. zostali odwołani z naszej parafii ks. Tomasz Gruca i ks. Piotr Willner. Zastąpią ich ks. Tomasz Jałowy i ks. Mariusz Ołdak. Pożegnanie i podziękowanie dla naszych dotychczasowych wikarych odbędzie się w sierpniu.

 

Rekolekcje dla ADŚ

IMG 0111ZAPRASZAMY NA DIECEZJALNE

Rekolekcje dla Apostolstwa Dobrej Śmierci
Kluczbork (17 – 19 czerwca 2016 r.)

Wybaw mnie Panie przez Twe miłosierdzie”

Piątek, 17. czerwca 2016r.

17.00 Rozpoczęcie rekolekcji - Eucharystia z homilią.

18.00 Kolacja.

19.00 Różaniec do 7-miu boleści MB i Konferencja 1.

20.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu. Nabożeństwo czerwcowe,

okazja do spowiedzi i  Apel Maryjny.

Sobota, 18. czerwca 2016 r.

8.00 Godzinki do M. Bożej Bolesnej.

8.30 Śniadanie.

9.30 Konferencja 2.

10.30 Wystawienie Najświętszego Sakramentu / Adoracja w ciszy/ okazja do spowiedzi.

11.30 Eucharystia z Sakramentem Namaszczenia Chorych oraz Konferencja 3.

13.00 Obiad.

15.00 Koronka + Litania do Miłosierdzia Bożego.

15.30 Spotkanie Zelatorów.

17.00 Nabożeństwo czerwcowe

18.00 Kolacja.

19.00 Dzielenie się Słowem Bożym, grupy dyskusyjne

21.00 Apel

Niedziela, 10 maja 2015 r.

8.00 Godzinki do MB Bolesnej

8.30 Śniadanie.

9.30 Różaniec – część chwalebna

10.00 Eucharystia i Konferencja 4 + Błogosławieństwo z odpustem zupełnym.

11.30 Podsumowanie i świadectwa.

13.00 Obiad i zakończenie rekolekcji.

Święcenia Kapłańskie Kamila Sowady

prymicje        W najbliższą sobotę 14 maja o godz. 10.00, w przeddzień Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, w katedrze opolskiej rozpocznie się Msza św., podczas której święcenia prezbiteratu przyjmie 12 neoprezbiterów, absolwentów naszego Wyższego Seminarium Duchownego i Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Wśród nich będzie także nasz parafianin Kamil Sowada.

        Następnego dnia w niedzielę 15 maja o godzinie 11.00 ks. Kamil odprawi swoją pierwszą Mszę Świętą prymicyjną. Dzień ten jest ogromnym wydarzeniem dla naszej parafii, ponieważ po blisko 15 latach naszą parafię spotkało błogosławieństwo powołania. Lata przygotowań do służby Bogu i ludziom mają swój punkt kulminacyjnym właśnie tego dnia, kiedy przez naznaczenie rąk olejami zostaje posłany do tych, spośród których został wezwany. Ks. Kamilowi życzymy światła Ducha Świętego w jego posługiwaniu wszystkim do których zostanie posłany. Pamiętajmy w tym dniu o szczególnej modlitwie w intencji także pozostałych neoprezbiterów.

15 – LECIE ADŚ

IMG 0298

 

15 – LECIE

APOSTOLSTWA DOBREJ ŚMIERCI

W NASZEJ PARAFII

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI 15 –LECIA APOSTOLSTWA DOBREJ ŚMIERCI W PARAFII MBWW

 

dnia 21 maja (sobota) 2016r.

 

WSZYSTKICH CZŁONKÓW ORAZ PARAFIAN

 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

Godz. 10.15 Różaniec do 7-Boleści Matki Bożej

Przywitanie:

- Proboszcz parafii MBWW ks. dr Bernard Jurczyk

- Dyrektor krajowy ADŚ ks. Grzegorz Górnik MSF

Godz. 11.00 – Msza św. koncelebrowana

Po Mszy św. zapraszamy wszystkich na wspólne spotkanie przy stole w Domu Katechetycznym.

Sakrament bierzmowania 2016

bierzmowanie             W piątek 06 maja 2016 r.  podczas Mszy Świętej o godzinie 18:30, uczniowie klas trzecich gimnazjalnych, z rąk ks. biskupa Pawła Stobrawy otrzymali sakrament bierzmowania.
      Swoje przygotowania do sakramentu wtajemniczenia chrześcijańskiego, w którym ochrzczeni otrzymują pełnię Ducha Świętego, młodzież gimnazjalna rozpoczęła już w pierwszej klasie gimnazjum pod kierunkiem księży wikarych i swoich katechetów. Tego dnia Ci młodzi ludzie w słowach: pragniemy, aby Duch Św., którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i postępowania według jej zasad, potwierdzili chęć przyjęcia tego sakramentu. Słowa: Przyjmij znamię daru Ducha Świętego oraz namaszczenie krzyżmem, stały się dopełnieniem i potwierdzeniem faktu, że oto Duch Święty rzeczywiście zstąpił na tych młodych ludzi w sakramencie bierzmowania i umocnił ich do mężnego wyznawania wiary. Od tej chwili są oni odpowiedzialni za swoją wiarę, za jej pogłębianie, za świadczenie o niej, a jeśli trzeba - jej obronę.
             Aby owe mężne wyznawanie wiary było wciąż w nich silne, zechciajmy otaczać tych młodych ludzi swoim modlitewnym wsparciem.

Rok Miłosierdzia

 TriduumMilosTRIDUUM Z OKAZJI

JUBILEUSZU ROKU MIŁOSIERDZIA

 

        Od piątku 8 kwietnia do niedzieli odbywało się w naszej parafii Triduum na Rok Miłosierdzia, prowadzone przez ks. dr Jarosława Rodzika pallotyna z Doliny Miłosierdzia z Częstochowy. Co dziennie odbyło się Nabożeństwo z Koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza św. z kazaniem. W piątek tematem wiodącym była Istota Bożego Miłosierdzia, w sobotę Modlitwa a w niedzielę Serce czyste (Mk 7, 14-23). Po każdej Mszy św. i Nabożeństwie odbyło się ucałowanie relikwii św. Faustyny. W niedzielę wygłosił ks. Jarosław konferencję formacyjną na spotkaniu ze wspólnotą NSPJ i Miłosierdzia Bożego.

       Dziękujemy ks. Jarosławowi za pogłębienie tematu Bożego miłosierdzia na podstawie słów Pisma Świętego i Dzienniczka św. Faustyny, za wejście w głębię, mobilizujące nas do czynów miłosierdzia względem duszy i ciała.

        Zakończenie Triduum niech będzie początkiem dalszej pracy nad sobą poprzez osobistą i wspólnotową modlitwę a także lekturę o Bożym Miłosierdziu, między innymi czasopisma Apostoła Miłosierdzia rozprowadzanego przez ks. Jarosława Rodzika SAC, głównego jego redaktora.

Urodziny ks. Proboszcza Benarda Jurczyka

UrProboszczaNiech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać.

[ św. Jan Paweł II ]

        Dziś w sposób szczególny dziękujemy Chrystusowi za dar osoby Księdza Proboszcza. Tym samym wyrażając Jubilatowi naszą wdzięczność za dobro, które staje się w naszych sercach dzięki kapłańskiej posłudze.
         W dniu urodzin w sposób szczególny pragniemy modlić się – o łaskę zdrowia i potrzebnych sił, do pełnienia nadal woli Ojca, który jest w Niebie. 
         Niech Chrystus Najwyższy i Wieczny Kapłan błogosławi wysiłkom jakie Ksiądz Proboszcz podejmuje dla Boga i zbawienia człowieka. W tym dziele niech wspiera także Matka Najświętsza, Matka wszystkich kapłanów.

Życzenia wielkanocne 2016

Zyczenia

Informator na Wielki Tydzień 2016

InformatorWT