Żywy Różaniec

Różaniec święty to jedna z najpiękniejszych modlitw zawsze tak bardzo polecana przez Kościół, sięgająca czasów św. Dominika. Stowarzyszenie Żywego Różańca zostało założone przez Sł. Bożą Paulinę Jaricot w Lyonie w 1826 r. Dnia 27 stycznia 1832 r. Papież Grzegorz XVI zatwierdził Statut Żywego Różańca i nadał mu odpusty. Patronką Żywego Różańca ustanowił męczennicę św. Filomenę. Modlitwa ta ma charakter medytacyjno-kontemplacyjny, wyrażony w czterech częściach – tajemnicach: Radosnej, Światła, Bolesnej i Chwalebnej. Może mieć w zależności od intencji modlącego wymiar błagalny, wstawienniczy lub dziękczynny.

Liturgiczna Służba Ołtarza

Liturgiczna Służba Ołtarza to Ministranci i Lektorzy. Głównym zadaniem tej wspólnoty jest służenie Bogu przy ołtarzu. Nasza służba wymaga odpowiedzialności ale daje równie dużo radości. Nosimy dary do ołtarza, zapalamy świece, czytamy Słowo Boże, dzwonimy dzwonkami czy też chodzimy do Komunii świętej z patenami. 

Młodzież

W naszej parafii młodzież może odnaleźć dla siebie miejsce w dwóch grupach:
•    Grupa wolontariatu (nie mamy regularnych spotkań. Gromadzimy się, kiedy przychodzi wykonać konkretne zadanie)

Opiekunem młodzież jest ks. Mateusz Mytnik 

 

 

Apostolat Margaretka

Apostolat Modlitwy za Kapłanów powstał w parafii w 2004 roku. Obejmujemy modlitwą każdego kapłana, który przychodzi na posługę do naszej parafii. Kapłani dziękują za tę modlitwę i z wdzięcznością odwzajemniają. W razie śmierci osoby z Margaretki zastępujemy nową w to miejsce. Wspólnota nie spotyka się i nie ma obowiązku zbierać się na wspólną modlitwę, każdy modli się indywidualnie. Jedynie wspólne jest przyrzeczenie modlitwy za danego kapłana. Kapłan otrzymuje blankiet z płatkami kwiatka margaretki a w każdym płatku imię i nazwisko osoby modlącej się w kolejnym dniu tygodnia.

O nas

Kościół Matki Bożej Wspomożenia Wiernych – rzymskokatolicki kościół parafialny znajdujący się w Kluczborku. Kościół należy do parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku w dekanacie Kluczbork, diecezji opolskiej. Dnia 30 września 2007 roku, pod numerem A-56/2007 obiekt został wpisany do rejestru zabytków województwa opolskiego.