Parafialne Koło Misyjne

Koło Misyjne przy parafii M.B.W.W. w Kluczborku powstało z inicjatywy ówczesnego proboszcza, ks. prał. Edmunda Podzielnego. Założone zostało z dniem 30 marca 1992 r. przez siostry misjonarki z zakonu Sióstr Klawerianek z Krakowa, które często gościły w Kluczborku. Siostry klawerianki w początkowym okresie wprowadzały Koło w działalność misyjną. Ks. Edmund Podzielny był pierwszym duchowym opiekunem Koła z ramienia parafii. Po nim funkcję tę objął ks. Grzegorz Juszczyszyn, który pełnił ją ofiarnie przez kilka lat, aż do swego odejścia z parafii w roku 2002. Jego następcą został ks. Jacek Polek, który również spełniał ją do swego odejścia w grudniu 2006 r.

Rycerstwo Niepokalanej

Rok Kolbiański (15.VIII.2010-15.VIII.2011) był inspiracją do pozyskania członków za wstawiennictwem św. Maksymiliana, aby doprowadzali siebie i ludzi do Boga przez Niepokalaną. 8 grudnia 2010 roku przyjęto uroczyście pierwszych 25 członków do Rycerstwa Niepokalanej z nałożeniem medalików Niepokalanej i odmówieniem Aktu Oddania się Niepokalanej. Obecnie grupa liczy 111 członków, którzy są w MI bez żadnych zobowiązań spotykania się w odrębnej wspólnocie. Osoby te chcą oddać się Niepokalanej na wyłączną Jej służbę we wspólnotach, do których przynależą lub też indywidualnie, (nie należą do żadnej wspólnoty).

Wspólnota Krwi Chrystusa

Patronami Wspólnoty są Św. Kasper del Bufalo i św. Maria de Mattias. Duchową opiekę w parafii nad WKC sprawuje ks. Łukasz Klęcza, natomiast naszą formacją zajmują się Misjonarze Krwi Chrystusa (CPPS),którzy organizują dla grupy, jak i też ogólnie dla wszystkich chętnych rekolekcje, czuwania nocne i skupienia. Grupa  posiada swojego animatora, który jest odpowiedzialny za grupę, i który zdaje sprawozdanie z działania grupy, na co miesięcznych spotkaniach animatorów parafialnych w Opolu. 

Wspólnota NSPJ i Miłosierdzia Bożego

Stowarzyszenie Najświętszego Serca Pana Jezusa istniało w parafii od bardzo dawna. Od 1990 roku powstała Wspólnota Miłosierdzia Bożego a od momentu Intronizacji figury Serca Jezusowego w bocznym ołtarzu w 1994 roku zaistniała jako Wspólnota Najświętszego Serca Pana Jezusa i Miłosierdzia Bożego, łącząc te dwa kulty. W Niedzielę Miłosierdzia 2004 roku przeżyliśmy uroczyste wprowadzenie relikwii św. s. Faustyny do naszej parafii, po uprzednim nawiedzeniu wszystkich rodzin członków wspólnoty. W 1995 roku wspólnota ufundowała chorągiew Jezusa Miłosiernego i s. Faustyny a uroczyste poświęcenie odbyło się w pamiętną Niedzielę Miłosierdzia Bożego po śmierci Sł. Bożego Jana Pawła II. Wspólnocie patronują Księża Pallotyni i jest w Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego, które jest Stowarzyszeniem na Prawach Papieskich ze Statutem zatwierdzonym przez Stolicę Apostolską. Czyli ZAK to: Księża Pallotyni, Siostry Pallotynki i świeccy. Opiekunką ZAK jest Maryja Królowa Apostołów w Wieczerniku podczas Zesłania Ducha Świętego, jest to zatem wspólnota apostolska i wieczernikowa.

O nas

Kościół Matki Bożej Wspomożenia Wiernych – rzymskokatolicki kościół parafialny znajdujący się w Kluczborku. Kościół należy do parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku w dekanacie Kluczbork, diecezji opolskiej. Dnia 30 września 2007 roku, pod numerem A-56/2007 obiekt został wpisany do rejestru zabytków województwa opolskiego.