Parafialne Koło Misyjne

Koło Misyjne przy parafii M.B.W.W. w Kluczborku powstało z inicjatywy ówczesnego proboszcza, ks. prał. Edmunda Podzielnego. Założone zostało z dniem 30 marca 1992 r. przez siostry misjonarki z zakonu Sióstr Klawerianek z Krakowa, które często gościły w Kluczborku. Siostry klawerianki w początkowym okresie wprowadzały Koło w działalność misyjną. Ks. Edmund Podzielny był pierwszym duchowym opiekunem Koła z ramienia parafii. Po nim funkcję tę objął ks. Grzegorz Juszczyszyn, który pełnił ją ofiarnie przez kilka lat, aż do swego odejścia z parafii w roku 2002. Jego następcą został ks. Jacek Polek, który również spełniał ją do swego odejścia w grudniu 2006 r.

Kolejnym opiekunem został ks. Andrzej Walczak i był najkrócej ją pełniącym, bo zaledwie przez 8 miesięcy – do II połowy sierpnia 2007. Następnym w szeregu opiekunów tej wspólnoty był ks. Mariusz Wajman, aż do swojego odejścia w II połowie sierpnia 2009 r.. Przedostatnim z opiekunów był ks. Tomasz Malicki, który pełnił tę funkcję również krótko - przez nieco ponad rok – do końca października 2010r. Od listopada 2010 do sierpnia 2013 funkcję opiekuna pełnił ks. Piotr Janaszczyk. Obecnym naszym opiekunem jest ks. Marek Trzeciak.

Oprócz opiekuna duchowego Koło posiada swój Zarząd, wybierany przez członków Koła spośród siebie. Pierwszemu dziesięcioleciu, tj. od 1992 do 2002 Kołu przewodniczyła Janina Kuriata, po odejściu której do nowej parafii funkcję tę przez 2 lata do końca 2004 sprawowała Danuta Tokar. Od roku 2005 do kwietnia 2012 przewodniczącą była Władysława Gawryś. W dniu 16 kwietnia 2012 wybrany został nowy Zarząd w składzie: Marcin Bryś - przewodniczący i Danuta Błażek - zastępca przewodniczącego.

Działalność Koło to Rejonowe Spotkania Misyjne, adresowane do szerszego grona zainteresowanych dziełem misyjnym Kościoła z terenu kluczborskiego rejonu duszpasterskiego naszej diecezji. Raz w roku, w Tygodniu Misyjnym (październik), odprawiana jest Msza św. w intencji misjonarzy i członków Koła. W miarę możliwości do parafii zapraszani są także, za porozumieniem z Proboszczem, misjonarze przebywający na urlopie w kraju. Istnieje wtedy możliwość przybliżenia działalności misyjnej i jej specyfiki wszystkim parafianom poprzez głoszone przez ks. misjonarza Słowo Boże a także okazja do wsparcia go ofiarą.

Ważnym dziełem, do którego nasze Koło włączyło się w roku 2005, jest tzw. „adopcja na odległość" dziecka z Afryki, polegająca na wsparciu finansowym dla jego rodziców w celu umożliwienia mu uzyskania wykształcenia. Jeśli po ukończeniu szkoły, która odpowiada naszej szkole ponadgimnazjalnej, ten młody człowiek zdecyduje się wstąpić na drogę powołania kapłańskiego lub zakonnego – wspierany jest do czasu ukończenia seminarium. Naszemu Kołu przydzielony został sześcioletni wówczas Charles Aboudou z Togo. Rocznie kwota przekazywana na jego kształcenie wynosi 600 zł.

Spotkania Koła Misyjnego odbywają się w trzeci czwartek miesiąca o godzinie 16.30 w salce na plebani. 

O nas

Kościół Matki Bożej Wspomożenia Wiernych – rzymskokatolicki kościół parafialny znajdujący się w Kluczborku. Kościół należy do parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku w dekanacie Kluczbork, diecezji opolskiej. Dnia 30 września 2007 roku, pod numerem A-56/2007 obiekt został wpisany do rejestru zabytków województwa opolskiego.