Wspólnota Krwi Chrystusa

Patronami Wspólnoty są Św. Kasper del Bufalo i św. Maria de Mattias. Duchową opiekę w parafii nad WKC sprawuje ks. Łukasz Klęcza, natomiast naszą formacją zajmują się Misjonarze Krwi Chrystusa (CPPS),którzy organizują dla grupy, jak i też ogólnie dla wszystkich chętnych rekolekcje, czuwania nocne i skupienia. Grupa  posiada swojego animatora, który jest odpowiedzialny za grupę, i który zdaje sprawozdanie z działania grupy, na co miesięcznych spotkaniach animatorów parafialnych w Opolu. 

Animatorem całej Wspólnoty jest Arkadiusz. W parafii poza naszą duchowością, zajmujemy się także organizowaniem różnych misteriów, "dekoracją" Mszy św, pomocą ludziom potrzebującym, etc. Mamy także w pierwszy czwartek miesiąca swoja świętą Godzinę Adoracji o 17.15, na których polecamy Najświętszemu Sakramentowi nasze troski, radości i zmartwienia. Wszystko to, by była oddana Chwała Panu.

 

O nas

Kościół Matki Bożej Wspomożenia Wiernych – rzymskokatolicki kościół parafialny znajdujący się w Kluczborku. Kościół należy do parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku w dekanacie Kluczbork, diecezji opolskiej. Dnia 30 września 2007 roku, pod numerem A-56/2007 obiekt został wpisany do rejestru zabytków województwa opolskiego.